Uw zoekacties: Kamer van Koophandel en Fabrieken Veghel, 1865 - 1922
x7705 Kamer van Koophandel en Fabrieken Veghel, 1865 - 1922 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7705 Kamer van Koophandel en Fabrieken Veghel, 1865 - 1922 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De kamer werd opgericht bij K.B. van 4 augustus 1865, met ingang van 1 januari 1866 *  . De leden der kamer werden gekozen door ingezetenen der gemeente, die meerderjarig waren en ter zake voor een bepaalde som in het patentrecht waren aangeslagen. Voor Veghel was dit bedrag vastgesteld op tien gulden op de hoofdsom. * 
Om tot lid van de kamer gekozen te kunnen worden moest men 30 jaar zijn, wonen waar de kamer gevestigd was en tenminste vijf jaar hoofd van een bedrijf zijn. * 
Het getal der leden van de kamer werd voor Veghel bepaald op zeven *  . Om de twee jaar trad de helft af. *  De verkiezingen dienden te geschieden onder voorzitterschap van de burgemeester. *  .
Het bestuur werd voor de eerste keer samengesteld op 17 november 1865 *  Tijdens de eerste vergadering op 2 januari 1866 installeerde de burgemeester de kamer. *  Alle leden waren aanwezig, te weten: F.P. van den Heuvel, H. Manders, A. Oppers, M. Rath, H. van Roy, I. Smits en B.A. Völker. Zij kozen uit hun midden H. van Roy tot voorzitter, tot ondervoorzitter I. Smits en tot secretaris de gemeentesecretaris W.A. Coolen, zijnde geen lid van de kamer. De secretaris werd telkens voor drie jaren benoemd, was de enige die bezoldiging genoot en had binnen de kamer slechts een raadgevende stem. * 
De kamer van koophandel had tot taak het bevorderen van de bloei en welvaart van handel en nijverheid. *  De kamer werd opgeheven, omdat de wet op de kamers van koophandel van 1920 *  een dusdanige reorganisatie voorschreef, dat er over het algemeen regionale kamers van koophandel dienden te komen.
Het K.B. van 17 augustus 1920 *  stelde dan ook het aantal, de gebieden en de zetels der nieuwe kamers vast. Veghel ging behoren tot de kamer van koophandel en fabrieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken. *  Bij K.B. van 16 maart 1922 *  werd de kamer te Veghel opgeheven en de nieuwe in werking gesteld, zulks met ingang van 1 april 1922. In de laatste vergadering van de kamer op 30 maart 1922 werd, eveneens per 1 april 1922, haar secretaris P.C. van Lith eervol ontslag verleend *  .
Ofschoon volgens de wet op de kamers van koophandel en fabrieken van 1920 *  het archief naar de kamer van koophandel en fabrieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken overgebracht diende te worden, is dit in de archiefbewaarplaats van de gemeente Veghel blijven berusten en thans geïnventariseerd als een afzonderlijk gedeponeerd gemeentelijk archief. Volgens recente beschouwingen is zulks alleszins verantwoord te achten. * 
1.1. Voorzitters
1.2. Secretarissen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS