Uw zoekacties: Familie Raupp, 1727 - 1973

372 Familie Raupp, 1727 - 1973 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De familie Raupp is een bekend Brabants geslacht, dat vele medici heeft voortgebracht, die in onze provincie werkzaam zijn geweest. Als Nederlandse stamvader wordt beschouwd F.G.J Raupp, een Hongaarse legerarts, die diende in het Oostenrijkse leger tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog en zich omstreeks 1750 te Bergeyk vestigde. Over de doktersfamilie Raupp is gepubliceerd in P.N. Panken en A.F.O van Sasse van Ysselt Beschrijving van Bergeyk, pag. 377-383. De gegevens zijn grotendeels ontleend aan het familiearchief. Voorts is in de dagbladpers verscheidene malen aandacht besteed aan de familiegeschiedenis. De kranteknipsels hiervan bevinden zich in het archief onder inventarisnummer 2.
Een genealogie van de familie is, behoudens de aantekeningen in het boek van Panken en Van Sasse van Ysselt, tot op heden niet gepubliceerd. In het kader van de inventarisatie is op basis van de gegevens in het familiearchief een genealogie samengesteld, die echter niet pretendeert volledig te zijn en slechts is bedoeld als hulpmiddel voor het gebruik van de inventaris. Van de personen van wie de naam in de voorliggende genealogie cursief is aangegeven, bevinden zich bescheiden in het archief.
Door G.M.J. Raupp, rustend arts te Eindhoven, is het familiearchief in 1989 geschonken aan het Rijksarchief in Noord-Brabant. Aan de raadpleging van de archivalia zijn geen openbaarheidsbeperkende bepalingen gesteld. Het archief is in 1989 geïnventariseerd door M. van Boven.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1995
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: genealogie Raupp
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1723-1973
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch