Uw zoekacties: Collectie Sluijters
x1770 Collectie Sluijters ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1770 Collectie Sluijters ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Johannes Maria Jacobus Franciscus Andreas Sluijters (roepnaam Hans) is geboren op 4 februari 1925 in Amsterdam. Zijn vader was Antonius Hermanus Maria Joannes Gerardus Sluijters, vanaf 1926 als arts gevestigd te Ravenstein en tevens verbonden aan de medische faculteit van de katholieke universiteit Nijmegen. Hij was gehuwd met Maria Cornelia Petronella Lidwina Coebergh uit Schiedam. In het bevolkingsregister van Ravenstein wordt het gezin Sluijters - Coebergh ingeschreven op 16 mei 1925. Het adres is Grootestraat C 14 (BHIC. Toegang 7389, inv.nr. 365, blz. 24). Ze kregen 8 kinderen waarvan Hans het 3e kind was. Zoon Hans heeft de gymnasium B opleiding aan het Canisius College te Nijmegen gevolgd. Daarna studeerde hij medicijnen -in de voetsporen van vader- aan de universiteit van Nijmegen. Zijn kandidaats examen in de medicijnen werd in 1953 behaald. Toch heeft hij de studie medicijnen niet afgemaakt. Zijn grote passie was regionale historie (met name omgeving Ravenstein alwaar hij zijn jeugd doorbracht) en genealogie. In 1959 werd hij volontair bij het gemeentearchief Tilburg. In 1960 behaalde hij het archiefdiploma 2e klasse. Hij was toentertijd woonachtig in Oosterhout. Vanaf 1-11-1960 werd hij de assistent van de streekarchivaris in de kring Oosterhout. Volgens de heer J. Steur, destijds hoofdarchivist A bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, heeft Hans Sluijters al in zijn jeugd een verzameling van 7 meter aan aantekeningen en boeken over het Land van Ravenstein aangelegd. In 1960 zat hij ook in het Comité voor de viering van het 600-jarig bestaan van Ravenstein. Op 10 november 1960 huwde hij met Elisabeth Merkx. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren, te weten Teun en Mariëlle.
Vanaf 1 maart 1962 werd hij als streekarchivaris aangesteld in dienst van het Streekarchivariaat Land van Ravenstein en Graafschap Megen, dat gevestigd was Markt 1 te Uden. Hans Sluijters en zijn gezin woonde toen in de Irenestraat 9 te Uden. In 1980 werd het Streekarchivariaat opgeheven, en werd hij per 15 april 1980 adjunkt-streekarchivaris van het toen pas opgerichte Streekachivariaat Maasland. Per 1-1-1989 werd hij adjunkt-archivaris in het Rayon Oss-Uden van de Streekarchiefdienst Brabant-Noordoost en per 1 maart 1990 werd dit dienstverband beëindigd door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Enige weken later ontving hij de erepenning van de gemeente Ravenstein. In deze collectie zijn de twee persoonsdossiers van zijn dienstverbanden opgenomen onder inv.nr. 243
VERANTWOORDING INVENTARISATIE. Er is voor gekozen om originele archiefbescheiden volgens het herkomstbeginsel terug te brengen naar die archieven waartoe ze behoren. In het geval van particulier opgemaakte archiefbescheiden kon dit uiteraard niet.
In het onderstaande overzichtje is te zien waar de originele archiefstukken uit verschillende archieven zijn geplaatst:
Toegang 15 Loterijfonds Ravenstein inv.nrs. 68-69.
Toegang 21 Rechtbanken in Noord-Brabant inv.nr. 1680.
Toegang 825 Drost Land van Ravenstein, inv.nr. 198-204 en bij inv.nr. 5 en 8.
Toegang 827 Rentmeester Land van Ravenstein inv.nrs. 187-235 en gevoegd bij 2, 187, 211 en 222.
Toegang 1454, DTB Schaijk, inv.nrs. 18-19.
Toegang 1884 Collectie Reek, Schaijk etc. inv.nr. 11.
Toegang 2032 Collectie Van Wielick, inv.nrs. 1-16.
Toegang 7020 Dorpsbestuiur Velp, inv.nr. 29.
Toegang 7037 Gemeentebestuur Velp, inv.nr. 703-705.
Toegang 7306 Dorpsbestuur Nistelrode, inv.nr. 55
Toegang 7356 Stadsbestuur Megen, inv.nrs. 1338-1341.
Toegang 7384 Dorpsbestuur Herpen, inv.nrs. 15-16.
Toegang 7386 Dorpsbestuur Huisseling en Neerloon, inv.nr. 70, 73-76 en gevoegd bij 38
Toegang 7388 Stad Ravenstein, inv.nrs. 215-251 en gevoegd bij 137, 139, 100, 200.
Toegang 7389 Gemeentebestuur Ravenstein, inv.nrs. 432.66-432.70, 632 en gevoegd bij inv.nrs. 83, 499 en 622.
Toegang 7390 Schepenbank Dieden, inv.nrs 85.
Toegang 7393 Collectie Ravenstein etc. inv.nrs. 222-271 en gevoegd bij inv.nr. 155.
Toegang 7426 Waterschap 's Lands van Ravenstein inv.nrs. 89-90.
Toegang 7511 Polder Boschveld, inv.nr. 576 en gevoegd bij inv.nr. 535.
Toegang 7615 Dorpsbestuur Boekel gevoegd bij inv.nrs. 59, 68, 77, 79, 84 en nieuwe inv.nrs. 129-138 (Stukken zouden een schenking van de heer De Bont uit Boekel zijn, maar behoren duidelijk tot het dorpsarchief).
Toegang 7618 Schepenbank Land van Ravenstein inv.nrs. 273-274.
Toegang 7621 Dorpsbestuur Reek, inv.nr. 35.
Toegang 7625 Dorpsbestuur Schaijk, inv.nrs. 233-256 en gevoegd bij inv.nrs. 136 en 104.
Toegang 7626 Gemeentebestuur Schaijk, inv.nr. 1554.
Toegang 7629 Dorpsbestuur Zeeland, inv.nr. 125.
Toegang 7652 Gemeentebestuur Uden, inv.nrs. 2662-2667.

De collectie Sluijters is overigens het produkt van meerdere verzamelaars binnen verschillende generaties van de familie Sluijters. In inv.nr. 133 "Necrologie etc. van de familie Sluijters" is op de eerste pagina te lezen dat "de originele documenten momenteel in handen zijn van Hermanus Sluijters (P2) te Breda maar na diens overlijden overgaan naar J. Sluijters (O7d3) te Ravenstein". De codes P2 en O7d3 zijn waarschijnlijk verwijzingen naar hun plaats binnen de stamboom Sluijters. Ook wordt hier gerefereerd aan H. Sluijters, die in 1821 al begon met het verzamelen van gegevens over de familiestamboom.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2064 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS