Uw zoekacties: Gemeenschappelijke Technologische Dienst (GTD) Oost-Brabant, 1955-2003
x1490 Gemeenschappelijke Technologische Dienst (GTD) Oost-Brabant, 1955-2003 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1490 Gemeenschappelijke Technologische Dienst (GTD) Oost-Brabant, 1955-2003 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
A. De geschiedenis van de technologische dienst in vogelvlucht

Met ingang van 1 januari 1950 wordt aan Waterschap Het Stroomgebied van De Dommel de zuiveringstaak opgedragen.

Binnen de Technische Dienst wordt daarvoor een Afdeling Afvalwaterzuivering opgezet.

Vanaf die datum ontwikkelt zich langzaam de GTD.


De “echte” start is op 1 juli 1955. Op die datum wordt de Technische Dienst van het Waterschap gesplitst en ontstaat er naast een (civiel-)technische dienst een aparte technologische dienst, die ook voor andere waterschappen onderzoeken e.d. verricht.

De chronologische lijn is als volgt:


1. 27-04-1956: De Technische Dienst wordt gesplitst en de Technologische Dienst ontstaat. Er wordt op 27-04-1956 een overeenkomst gesloten met waterschap “Zuiveringschap De Donge” om per 1 juli 1955 een Gemeenschappelijke Technologische Dienst in te stellen onder beheer van Waterschap De Dommel

2. 19-12-1958: Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de waterschappen De Dommel, De Aa en De Donge voor het verrichten van alle gevraagde werkzaamheden op technologisch gebied ingaande 1 januari 1959
a. Feitelijk zijn de werkzaamheden voor De Aa begonnen op 1 januari 1957 toen aan dat waterschap de zuiveringstaak werd opgedragen
b. Waterschap De Donge wordt in 1970 opgeheven. In 1970 en 1971 zijn de werkzaamheden in dat gebied nog verricht voor Waterschap West-Brabant
3. 15-12-1965: Overeenkomst met Hoogheemraadschap van de Mark en Dintel om ingaande 1 september 1964 alle gevraagde technologische werkzaamheden in dat gebied te verrichten. Het hoogheemraadschap is per 1 januari 1971 opgeheven. De werkzaamheden zijn in 1971 en 1972 in dat gebied nog verricht voor Waterschap West-Brabant

4. 01-01-1972: Gemeenschappelijke regeling De Dommel, De Aa en De Maaskant tot instelling van de Gemeenschappelijke Technologische Dienst in Oostelijk Noord- Brabant

5. 01-01-1990: (Interim-) Regeling GTD in verband met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Feitelijk wordt de Beheerscommissie omgezet in de Commissie van Advies.
6. 01-01-1992: Regeling voor technologische dienstverlening aan Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch

7. 01-01-1993: Regeling GTD Oost-Brabant met instelling van het gemeenschappelijk orgaan “Beheerscommissie GTD”.

8. 01-01-1993: Toetreding van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch tot de regeling GTD

9. 01-01-1997: Aangaan van de gemeenschappelijke regeling “Regeling gemeenschappelijke technologische dienst Oost-Brabant 1997” tussen de waterschappen De Dommel. De Aa en De Maaskant en Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.

10. 01-01-2004: Aangaan Regeling Gemeenschappelijk Waterschapslaboratorium (GWL) 2004. Dit is feitelijk slechts een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van 1997. De gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan door de waterschappen De Dommel, De Aa en De Maaskant.


De GTD heeft de volgende directeuren gehad:

1. 1955 - 1960: Dr. P.G. Fohr. In 1960 was hij slechts 1 ½ dag per beschikbaar wegens zijn benoeming bij Kragtwerktuigen.

2. 1960 - 1967: ir. H. Peters. Hij wordt in 1967 benoemd tot lector aan de Technische Hogeschool Twente

3. 1967 - 1986: Dr. Ir. H.J. Eggink. Per 1 april 1986 is de heer Eggink met de VUT gegaan

4. 1986 - 1996: ir. A Kiestra

5. 1996 - 2003: geen vaste directeur. Taken worden waargenomen interim-managers en het hoofd laboratorium

6. 2003 - heden: Ing. J.W. Rodenburg

B. De verantwoording voor de bewerking

In de offerteaanvraag is de achtergrondinformatie over de opdracht als volgt omschreven:

“In 1997 is er in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen de GTD opgericht (“Regeling gemeenschappelijke technologische dienst Oost-Brabant 1997”). Dit betrof een ‘personele en functionele’ afsplitsing vanuit Waterschap De Dommel en Waterschap De Aa. Per 1 januari 2004 is de toenmalige GTD in een gewijzigde vorm verder gegaan onder de naam GWL (Gemeenschappelijk Waterschapslaboratorium). In de periode 1997-2004 heeft er onvoldoende archiefbeheer plaatsgevonden. In verband hiermee dient het beheer over het GTD-archief 1997-2004 alsnog op orde gebracht te worden”.

Tijdens de bewerking wordt het steeds duidelijker dat de begindatum van 1997 moeilijk te handhaven is. De aangeboden archiefbescheiden stammen uit de periode vanaf ongeveer 1955. Ook door de complexheid van de materie is er voor gekozen om het archief van de GTD op te bouwen vanaf het bestaan van rond 1955.

Dit leverde het volgende probleem op; Omdat Waterschap De Dommel vanaf het begin de beherende instantie was, is veel van het archief dat eigenlijk bij de GTD moest zijn, opgenomen in het archief van Waterschap De Dommel alsof het waterschapsarchief was.

In overleg is er voor gekozen om de gemeenschappelijke technologische dienst (GTD) te benaderen als een zelfstandig archiefvormend orgaan en om dus ook het archief te completeren met bescheiden die al waren opgenomen in het archief van Waterschap De Dommel. Op deze manier proberen we een compleet beeld te krijgen van het functioneren van de GTD door de tijd heen.
Voor de waardering van de stukken uit het archief is het goed om de kaders van de GTD duidelijk te stellen. De GTD uit de beschreven periode was een adviserende instantie die geen beleid vormde. Ze was er wel nadrukkelijk bij betrokken, maar de verantwoordelijkheden bleven bij de aangesloten waterschappen. Voor wat betreft de laboratoriumfunctie geldt hetzelfde; de aangesloten waterschappen bleven verantwoordelijk voor het interpreteren van de aangeboden gegevens binnen de kaders van hun eigen verantwoordelijkheden. Toch heb ik diverse onderzoeksrapporten uitgezonderd van vernietiging, omdat ze ons inzicht geven in de waterkwaliteit en –kwantiteit uit die periode én omdat het nagenoeg onmogelijk zou zijn om een dergelijke verzameling te reconstrueren vanuit de archieven van de aangesloten waterschappen.
Daarnaast was de GTD “…belast met de leiding van de feitelijke exploitatie (muv van het civieltechnisch onderhoud) van de zuiveringstechnische werken die in beheer zijn van de onderscheidene deelnemers…”. Dus ook hier lagen de taken van de GTD op het uitvoerende terrein.
Inventaris
1. Openbaar Bestuur
2. Taakuitvoering
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2074 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS