Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.5. Openbare werken
Ten behoeve van de burgers van de stad vonden 'openbare werken' plaats vanwege de magistraat van de stad Zwolle. Oudtijds was dit het terrein van de schepen, die de naam van timmermeester droeg. Het eigenlijke werk werd verricht door de stadsarchitect, die men wel kan vergelijken met de veel latere directeur van de stedelijke dienst der openbare werken.
De stad bemoeide zich natuurlijk in eerste instantie met de aan haar toebehorende goederen, zoals publieke gebouwen en de vestingwerken. Na 1578 lag echter het toezicht op de vestingwerken voornamelijk bij de Raad van State en was de stad daarbij de uitvoerder. Van belang was ook de zorg voor de verschillende kerkgebouwen. Die werden weliswaar door de hervormde gemeente gebruikt, maar de eigendom daarvan lag bij de stad, die derhalve daarvoor ook zorg diende te dragen.
Ten behoeve van handel en nijverheid bestond er de zorg voor wegen, pleinen, waterleidingen, kaden en bruggen. Nauw daarmee verweven was de bemoeienis met de 'grote wateren', zoals de Sallandse weteringen, het Zwartewater en de rivieren de Vecht en de IJssel. Daarbij speelde natuurlijk ook het veiligheidsaspect een rol.
1.2.5.2. Bijzondere onderwerpen
1.2.5.2.1. Publieke gebouwen
1246 - 1246 Kaarten betreffende de opmetingen van de Blijmarkt met het stadstimmerhuis en –stalling, de Stadshof, ter voorbereiding van de verdeling van die percelen ten behoeve van woningbouw, [ca. 1662].
1246-KD000010 [Zonder titel] Plan voor de herindeling van het gebied tussen stadsmuur en Blijmarkt (gelegen tussen de Luttekepoort, Praubstraat (Kalverstraat, de Blijmarkt 'voor schapen en verckens' en de Koestraat), afbraak van armenhuisjes, het oude magazijn en twee stadstimmerhuizen ten behoeve van nieuwbouw van woningen en bedrijfjes. Het gebied van het stadstimmerhuis en de stadsstalling Stadshof wordt in percelen opgedeeld. Verder vermeld: stadshof en schoenmakerskalkkuipen tussen de binnen- en buitenstadsmuur, Luttekepoort met toren en magazijn, plein voor het magazijn, straat naar de Kamperpoort (nu Kalverstraat), Kalverstraat (nu Blijmarkt) met aan het begin en eind waterputten, kamperstraat, Blijmarkt (voor schapen en varkens), Papenstraat, messenmakersmolen, stadsstal, stalmeestershuis, smidshuis, steenhouwershuis, onderkomen van het Collegium (van ridderschap en steden), Lutherse kerk, huis van de heer van de straat, bij de Luttekepoort twee huizen van mr. Hans. De armenhuisjes die moesten worden afgebroken, stonden er nog in 1669, in 1672 mocht er gebouwd worden. Schaalstok aangegeven van vijf roeden. Noorden is onder., ca. 1662 i
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.5. Openbare werken
1.2.5.2. Bijzondere onderwerpen
1.2.5.2.1. Publieke gebouwen

1246 - 1246 Kaarten betreffende de opmetingen van de Blijmarkt met het stadstimmerhuis en –stalling, de Stadshof, ter voorbereiding van de verdeling van die percelen ten behoeve van woningbouw, [ca. 1662].
1246-KD000010
[Zonder titel] Plan voor de herindeling van het gebied tussen stadsmuur en Blijmarkt (gelegen tussen de Luttekepoort, Praubstraat (Kalverstraat, de Blijmarkt 'voor schapen en verckens' en de Koestraat), afbraak van armenhuisjes, het oude magazijn en twee stadstimmerhuizen ten behoeve van nieuwbouw van woningen en bedrijfjes. Het gebied van het stadstimmerhuis en de stadsstalling Stadshof wordt in percelen opgedeeld. Verder vermeld: stadshof en schoenmakerskalkkuipen tussen de binnen- en buitenstadsmuur, Luttekepoort met toren en magazijn, plein voor het magazijn, straat naar de Kamperpoort (nu Kalverstraat), Kalverstraat (nu Blijmarkt) met aan het begin en eind waterputten, kamperstraat, Blijmarkt (voor schapen en varkens), Papenstraat, messenmakersmolen, stadsstal, stalmeestershuis, smidshuis, steenhouwershuis, onderkomen van het Collegium (van ridderschap en steden), Lutherse kerk, huis van de heer van de straat, bij de Luttekepoort twee huizen van mr. Hans. De armenhuisjes die moesten worden afgebroken, stonden er nog in 1669, in 1672 mocht er gebouwd worden. Schaalstok aangegeven van vijf roeden. Noorden is onder., ca. 1662
Titel:
[Zonder titel]
Beschrijving:
Plan voor de herindeling van het gebied tussen stadsmuur en Blijmarkt (gelegen tussen de Luttekepoort, Praubstraat (Kalverstraat, de Blijmarkt 'voor schapen en verckens' en de Koestraat), afbraak van armenhuisjes, het oude magazijn en twee stadstimmerhuizen ten behoeve van nieuwbouw van woningen en bedrijfjes. Het gebied van het stadstimmerhuis en de stadsstalling Stadshof wordt in percelen opgedeeld. Verder vermeld: stadshof en schoenmakerskalkkuipen tussen de binnen- en buitenstadsmuur, Luttekepoort met toren en magazijn, plein voor het magazijn, straat naar de Kamperpoort (nu Kalverstraat), Kalverstraat (nu Blijmarkt) met aan het begin en eind waterputten, kamperstraat, Blijmarkt (voor schapen en varkens), Papenstraat, messenmakersmolen, stadsstal, stalmeestershuis, smidshuis, steenhouwershuis, onderkomen van het Collegium (van ridderschap en steden), Lutherse kerk, huis van de heer van de straat, bij de Luttekepoort twee huizen van mr. Hans. De armenhuisjes die moesten worden afgebroken, stonden er nog in 1669, in 1672 mocht er gebouwd worden. Schaalstok aangegeven van vijf roeden. Noorden is onder.
Datering:
ca. 1662
Adres:
Zwolle, Blijmarkt
Zwolle, Luttekestraat
Zwolle, Praubstraat
Zwolle, Kalverstraat
Zwolle, Koestraat
Opmerking:
Kaartenlijst nummer E10; Vgl.: Resolutie van raad en meente d.d. 19 februari 1662.(Zie ook 1246-KD000009A en 1246-KD000009B).
Schaal:
5 roeden (15,8 cm)
Trefwoorden:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Omvang archiefblok:
360 m 157 m
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.

* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.
Toegang:
Mensema, A.J., Inventaris van het stadsarchief van Zwolle, 1230 - 1813, Zwolle (2007).