Uw zoekacties: Kluit

501 Kluit ( Streekarchief Voorne-Putten )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Archiefvorming
Geschiedenis van de instelling
501 Kluit
Inleiding
Archiefvorming
Geschiedenis van de instelling
Johannes Corneliszn. Kluit (1722-1811) schreef twee series boeken.
1. de jaarboeken van Brielle, 1747-1795 (1810)
2. de aanvulling op het boek van Van Alkemade

De Historische jaarboeken
Deze jaarboeken bevatten, zoals Kluit in de subtitel aangeeft "een versameling van het merkweerdigste, dat binnen de voorsz. stad en derselver jurisdictie, als Oost-, West- en Zuidvoorn, benevens den lande van Putten (voor zoover het kerkelijk gebiedt, onder de voorsz. stad is streckende) is voorgevallen". Hij laat zijn jaarboeken beginnen in het jaar 1747, het jaar waarin prins Willem IV tot stadhouder wordt aangesteld. In 1787 wil hij stoppen, maar vanwege de belangrijke gebeurtenissen die juist dan plaatsvinden zet hij -gelukkig- zijn jaarboeken voort. In 1795 zet hij er echter een punt achter.
In totaal schrijft hij vier delen, ieder bestaande uit meerdere stukken, zodat de serie uiteindelijk uit elf boeken bestaat. Achter in elk het laatste stuk van elk deel neemt hij een index op.
Kluit schreef zijn boeken eerst in het klad, vervolgens schreef hij het in het net over. Tenslotte voegde hij waar mogelijk en nodig nog noten toe, vaak op losse papiertjes.
De aanvulling op het boek van Van Alkemade
In 1729 verschijnt het boek van Cornelis van Alkemade, genaamd 'Beschrijving van de stad Briele en den lande van Voorn'. Het bestaat uit twee delen; het eerste gedeelte behandelt de geschiedenis van Den Briel en enige personen. Het tweede gedeelte geeft een overzicht van de privileges, ordonnanties en andere belangrijke stukken die van belang zijn voor het begrip van de geschiedenis van Brielle en Voorne. Dit boek is in opdracht van het stadsbestuur uitgegeven en vormt dan ook de officiële geschiedschrijving voor Brielle en Voorne.
Jan Kluit moet een exemplaar van dit boek hebben gehad. Hij raakte er in ieder geval door gefascineerd. Toch moest hij ook erkennen dat de Rotterdammer Van Alkemade regelmatig fouten maakte of onvolledig was. Kluit besluit daarom een aanvulling te schrijven. Deze aanvulling bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de aanvulling op Brielle, het tweede deel de aanvulling voor Voorne en Putten. Deze twee delen beslaan respectievelijk vier en drie boeken.
Deze boeken werden door Kluit regelmatig bijgewerkt en we komen dan ook regelmatig opmerkingen tegen in de tekst die hij vele jaren later heeft toegevoegd. De wellicht laatste aanvulling van zijn hand is van 1810.
Geschiedenis van het archief
Inhoud en structuur van het archief

Kenmerken

Datering:
1747 - 1851
Beschrijving:
Archief van Jan Kluit
Toelichting:
De verzameling omvat onder andere de jaarboeken van Jan Kluit, belastinggaarder te Brielle
Omvang:
1,20 meter, 29 inventarisnummers
Inventarisatie:
A.A. van der Houwen, 1997
Taal:
Nederlands
Taal archiefmateriaal:
De stukken zijn in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten
Bewaarplaats:
Streekarchief Voorne-Putten
Status open dataset:
Beschikbaar
Open data eigenaar:
Streekarchief Voorne-Putten
Geografische namen:
Opendata trefwoord: