Uw zoekacties: Bestuursarchief Gemeente Munstergeleen, 1745-1940
x154 Bestuursarchief Gemeente Munstergeleen, 1745-1940 ( Archief De Domijnen Sittard-Geleen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

154 Bestuursarchief Gemeente Munstergeleen, 1745-1940 ( Archief De Domijnen Sittard-Geleen )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Voorwoord
Voor de ordening der losse stukken van de lopende dienst is op de secretarie van de gemeente Munstergeleen met ingang van 1 januari 1942 het Registratuurstelsel der Vereniging van Nederlandse Gemeenten in gebruik genomen; om redenen van praktische aard bleek het achteraf aanbevelens-waardig de stukken van 01.01.'40 tot 01.01.'42 eveneens volgens dat stelsel te ordenen.
De diep-ingrijpende wijziging welke de toepassing van dit stelsel in de wijze van ordening der gemeente-archieven pleegt te brengen, was voor mij dan ook ditmaal aanleiding om de 1ste januari 1940 als eindpunt te nemen, waartoe de ordening en inventarisatie van het oudere archief der gemeente zich zou uitstrekken, nadat het Bestuur der gemeente Munstergeleen deze door mijn bemiddeling had opgedragen aan de heer G.P.J. Coomans, wetenschappelijk archief-ambtenaar der 2de klasse, die voortdurend in zijn werk werd bijgestaan door onze ambtenaar ter Inspectie, de heer J.Th.H. De Win.
Ook deze inventaris hebben wij laten samenstellen volgens het inventaris-model, dat reeds sinds 1937 bij de Dienst van de Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg in gebruik is, op welke wijze dit model in zijn onderdelen werd toegepast, blijkt uit het "Overzicht van de inventaris".
Om zoveel mogelijk nut van de inventaris te hebben, is het voor de gebruiker hiervan noodzakelijk dit "Overzicht" op bladzijde 1-10 en de "Verantwoording der Inventarisatie" op bladzijde XI vooruit zorgvuldig te raadplegen.
Maastricht, December 1958
G. Panhuysen
Rijksarchivaris in Limburg, belast met de inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie.
Literatuurlijst
Ondergenoemde werken zijn aanwezig in de boekerijen van het Rijksarchief, Pieterstraat en op het Stadsarchief Vrijthof. Het boek van H. Croon alleen op het Stadsarchief en in Düsseldorf en op de Stadsbibliotheek op het Vrijthof. De met een ster aangegeven werken kunnen alleen op het Rijksarchief worden geraadpleegd. Hoewel Abshoven slechts een deel van Munstergeleen omvat is het boekje van Drs. A. Schrijnemakers de beste studie die over Munstergeleen verschenen is.
Almanach départementale de la Roer pour les années 13 1805.
Annuaire du département de la Roer 1812 (uitgave Boverd Aken).
Coebergh, Drs. P.M.-, e.a. "Het drostambt Tudderen".
Croon, Helmuth, Stände und Steuern in Julich-Berg im 17sten und 18sten Jahrhundert
Hardenberg, Mr. H.-, Inventaris van de archieven der rechtscolleges 1794 - 1841.
Munsters, A.M.S.C.-, Abshoven onder Munstergeleen. Maasgouw, Jaar 1949, 68ste jaargang, blz. 33.
Muusse. Abshoven en Stregnart. Maasgouw, jaar 1957, afl. 4, bldz. 115.
Willems Dom. Eugenius, S.O.C.-, Pater Bernardus Klinckenberg, Maasgouw, 1956, afl. 6, bldz. 177.
Nuyens, Dr. E.M.-, De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot haar uiteenvallen in 1839. Reglement op het bestuur ten Platten Lande in de Prov. Limburg. 1825.
Schrijnemakers, Drs. Arthur-, Abshoven 1901 - 1951.
Op de secretarie van Munstergeleen berust een getypte uiteenzetting van alle gepubliceerde bronnen waarin de namen Abshoven of Munstergeleen voorkomen.
Publications de la Société historique et archéologique. Tome 35 jaar 1899 (beschrijving van het dorpswapen St. Pancratius en St. Appolonia, in heraldieke termen).
Publications, Tome 69 jaar 1933 de Crassier Louis baron, dict. hist du Limburg Neerlandais, bldz. 364 e.v.
Inleiding tot de inventaris van het Archief der Gemeente Munstergeleen
Eind november 1956 werden de archief-bescheiden van het raadhuis van Munstergeleen naar het Rijksarchief te Maastricht overgebracht om geïnventariseerd te worden. Tegen verwachting bleek er in de stookkelder van het nieuwe gemeentehuis nog een zak - met inderdaad half vergane stukken - oud archief te bestaan.
Deze oude stukken ± 1750 en brieven uit de franse en belgische jaren, werden gereinigd. Bij het schoonmaken van de zolder van het oude gemeentehuis waren reeds jaren geleden door een misverstand een aantal oude bescheiden verbrand. Na overleg met de inspectie werd het raadzaam bevonden deze stukken niet als afzonderlijk oud-archief te ordenen.
Wat het nieuwere archief betreft was er sedert 1933 een Munstergeleense eigen code. In 1942 was de U.D.C. ingevoerd. Om praktische redenen, werd 1940 de caesuur. Het gehele archief werd nu beschreven volgens de nieuwere richtsnoeren en omvat dus de tijd 1745 - 1940.
De beide Charters dateren uit het eind van de 17de eeuw.
3.1. Bestuur en uitgestrektheid
3.2. De grootte
3.3. De bestuurswisseling
3.4. Betrekkingen met andere gemeenten
3.5. Betrekkingen met Kerkelijke instanties
3.6. De bronnen
3.7. Verantwoording der inventarisatie
3.8. Verliezen en leemten
3.9. Lijst van de vorsteher NB: Deze zeer onvolledige lijst is uitsluitend opgemaakt uit handtekeningen die voorkomen op bescheiden, nu nog berustend op het gemeente-archief. Grismans en Stalmans zouden in 1703 vorsteher geweest zijn.
3.10. Burgemeesters (Maire, Schout) NB: 1929 - 1930 trad J.W. Beltjens als waarnemend burgemeester op.
3.11. Lijst van secretarissen NB: Seb. Kamps was tevens secretaris van Broeksittard. L.A. Luyten was een oudere broeder van burgemeester J.M. Luyten. A.R. Luyten was tevens ontvanger van Munstergeleen en 1896 - 1897 secr. van Geleen.
3.12. Bevolking
Alfabetische klapper op de onderwerpen
De cijfers achter de trefwoorden in deze klapper voorkomend, verwijzen naar de nummers waaronder de betreffende onderwerpen, stukken, series, registers, hoofdstukken, rubrieken of archieven voorkomen. Het aanduiden der bladzijden wordt hierdoor overbodig. Persoonsnamen werden vermeden, omdat hierdoor de klapper onoverzichtelijk zou zijn geworden; men raadplege hiervoor de achter deze klapper volgende "alfabetische klapper op de eigennamen" en de alfabetische reeksen b.v. van de verleende vergunningen i.g. de Drankwet, de Hinderwet en de bouwverordening, de Personele Dossiers e.d. 38 38
Kenmerken
Datering:
1745-1940
Soort toegang:
Inventaris
Datering:
1745-1940
Auteur:
G. Panhuysen, Rijksarchivaris in Limburg, belast met de inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie. Maastricht, December 1958
Omvang:
71 m1
Status:
Definitieve inventaris ontsloten via internet
Trefwoorden:
Geografische namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS