Uw zoekacties: Beeldmateriaal

Beeldmateriaal ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Beeldmateriaal 

Wat staat er in deze verzameling?

Binnen de verzameling Beeldmateriaal staan afbeeldingen zoals topografische kaarten, technische tekeningen, foto's en dergelijke.
 

Hoe kan er gezocht worden?

Zoek op een woord en/of gebruik de filters om te verfijnen.
Meer uitleg vindt u in de onderzoeksgids over beeldmateriaal.
Voor uitleg over onze andere collecties, zie de volledige lijst onderzoeksgidsen.

Bronvermelding en contact

Bij gebruik van afbeeldingen als bronvermelding op te nemen:
Historisch archief van waterschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam.
 
We horen het graag als u een van de afbeeldingen gebruikt in een artikel of publicatie.
Filter: Amsterdamx
beacon
31 beelden
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Kaart van de Amstel en vaart van Amsterdam (rechts) naar Gouda met daarin gelegen bruggen, sluizen en aangrenzende situaties , 1818
Datering:
1818
Beschrijving:
Kaart van de Amstel en vaart van Amsterdam (rechts) naar Gouda met daarin gelegen bruggen, sluizen en aangrenzende situaties tevens diepten beneden het Amsterdams peil NAP evenals de profielen in rode cijfers. Ondertekend in 1818 door ingenieurs van Waterstaat en Publieke werken A. Kommers en J.A. van Essen en de opzichter van het heemraadschap L. van Heusden. De kaart toont diepteprofielen voo het beter bevaarbaar maken van de Amstel. Soortgelijke details van andere jaren zijn ook vastgelegd in het archief van het heemraadschap ten behoeve van de taakuitvoering. Op de kaart zijn letters gebruikt voor verwijzingen naar de diepteprofielen naast de waterloop. De kaart bestaat uit 14 aan elkaar geplakte delen van ca 60 bij 90 cm (6,5x1,2m). De kaart toont een slingerend verloop van de Amstel en biedt veel details van de aan de oever grenzende percelen. De kaartdelen die niet aan de Amstel grenzen laten grote witte vlakken zien. Op de kaart staan vele namen van gebouwen, paden, watergangen en aangrenzende polders.
De handgetekende kaart is een goede staat met uitzondering van enkele kleine beschadigingen. Lange tijd was de kaart opgerold in een houten kist en daardoor mogelijk afgedwaald van de bijbehorende bestanden van het archief. Gezien het formaat en de staat van de kaart zal de kaart vermoedelijk niet uitgerold aan een wand hebben gehangen. De kist met de kaart werd met een register door een particulier aangeboden bij het Historisch Museum van Ouderkerk. Vervolgens is deze in 2011 overgedragen aan het waterschap als aanvulling op het archief van het heemraadschap van den Amstel en Nieuwer-Amstel.
Deze manuscriptkaart is gebruikt voor een gedrukte variant met minder details door J.de Jong voor een eigen uitgave van het heemraadschap. Deze gedrukte versie van 1824 is ook op de website te zien. Er zijn scans van delen van de kaart beschikbaar. Bijvoorbeeld van een deel van de Omval nabij Amsterdam, de locatie van het huidige hoofdkantoor van het waterschap.
Schaal:
1:7537 ellen en 1:400
Afmeting bxh:
6500x1200
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020597
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het kenmerk van de afbeelding.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Fragment van de kaart van de Amstel en vaart van Amsterdam (rechts) naar Gouda, 1818
Datering:
1818
Beschrijving:
Fragment kaart van de Amstel en vaart van Amsterdam (rechts) naar Gouda met daarin gelegen bruggen, sluizen en aangrenzende situaties tevens diepten beneden het Amsterdams peil evenals de profielen in rode cijfers. Ondertekend in 1818 door ingenieurs van Waterstaat en Publieke werken A. Kommers en J.A. van Essen en de opzichter van het heemraadschap L. van Heusden. De kaart toont diepteprofielen ten behoeve van het beter bevaarbaar maken van de Amstel. Soortgelijke details van andere jaren zijn ook vastgelegd in het archief van het heemraadschap ten behoeve van de taakuitvoering. Op de kaart zijn letters gebruikt voor verwijzingen naar de diepteprofielen naast de waterloop. De kaart bestaat uit 14 aan elkaar geplakte delen van ca 60 bij 90 cm. De kaart toont een slingerend verloop van de Amstel en biedt veel details van de aan de oever grenzende percelen. De kaartdelen die niet aan de Amstel grenzen laten grote witte vlakken zien. Op de kaart staan vele namen van gebouwen, paden, watergangen en aangrenzende polders.
De handgetekende kaart is een goede staat met uitzondering van kleine beschadigingen. Lange tijd was de kaart opgerold in een houten kist en daardoor mogelijk afgedwaald van de bijbehorende bestanden van het archief. Gezien het formaat en de staat van de kaart zal de kaart vermoedelijk niet uitgerold aan een wand hebben gehangen. De kist met de kaart werd met een register door een particulier aangeboden bij het Historisch Museum van Ouderkerk. Deze is in 2011 overgedragen aan het waterschap als aanvulling op het archief van het heemraadschap van den Amstel en Nieuwer-Amstel.
Deze manuscriptkaart is gebruikt voor een gedrukte variant met minder details door J.de Jong voor een eigen uitgave van het heemraadschap. Deze gedrukte versie van 1824 is ook op de website te zien. Er zijn scans van delen van de kaart beschikbaar. Bijvoorbeeld van een deel van de Omval en Windrak nabij Amsterdam, de locatie van het huidige hoofdkantoor van het waterschap.
Schaal:
1:7537 ellen en 1:400
Afmeting bxh:
6500x1200
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020499
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het kenmerk van de afbeelding.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
Schematische tekening van de Amstelsluizen te Amsterdam, 1669
Datering:
1669
Beschrijving:
Schematische tekening van de Amstelsluizen te Amsterdam
Gebruik en bronvermelding:
U kunt de afbeelding downloaden. Bij gebruik ervan in online en offline publicaties als bronvermelding opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het kenmerk van de afbeelding.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020001
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
Gravure van de zeedijk vanaf Jaap Hannes met 'Eypeslootersluys' , sluisneergang', woning van de Visscher en aanduiding van zwakke plekken in de verouderde dijk, 1702
Datering:
1702
Beschrijving:
Gravure van de zeedijk vanaf Jaap Hannes met 'Eypeslootersluys' , sluisneergang', woning van de Visscher en aanduiding van zwakke plekken in de verouderde dijk. Deze prent uit 1702 in een publikatie van Nicolaas Listingh geeft een beeld van de in dat jaar nog bestaande houten palendijk langs de Zuiderzee die zich toentertijd uitstrekte van Amsterdam tot de Vecht bij Muiden. De prent is opgenomen in een publicatie met voorstellen van een betrokken jurist worden gedaan om de slechte staat van de dijk te verbeteren. Op de voorgrond staat de Ipenslotersluis die al in de middeleeuwen gemaakt is voor het lozen van overtollig water uit de boezem van Amstelland. Als gevolg van de aantasting van de houten dijk door paalworm is de dijk in de 18e eeuw vervangen door een steenglooiing die nog steeds in gebruik is. Gravures met bijschriften van tien ontwerpen voor verbetering van de ouderwetse dijken in Holland en West-Friesland, met name de dijk tussen Amsterdam en Muiden door N.Listingh advocaat te Amsterdam als bijlagen in een boekwerk Opweckinge en Aanleydinge opgedragen aan Anton Heynsius. Bron: archieven hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet Amsterdam
Afmeting bxh:
380 x 200
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010022
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het kenmerk van de afbeelding.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Geografische namen: