Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank ( Streekarchief Voorne-Putten )

Het Streekarchief bezit een uitgebreide fotocollectie van circa 50.000 foto’s, negatieven, dia’s en prentbriefkaarten. Daarnaast beheren we duizenden kaarten, tekeningen, affiches en ander beeldmateriaal. Vrijwel alles hiervan is gedigitaliseerd en beschreven, al zijn vanwege rechten niet alle afbeeldingen zichtbaar. Het Streekarchief hanteert als CC-licentie BY-SA 4.0, zodat u vrij bent het materiaal te gebruiken, mits u het Streekarchief als bron vermeldt.

 
 

Zoeken
De collectie is op diverse manieren te doorzoeken. U kunt een trefwoord, locatie of naam (van bijv. een gebouw of een persoon) invullen in ‘Alle velden’. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen in de dia’s of prentbriefkaarten te zoeken. De vondsten worden getoond in een galerij, door te kiezen voor ‘lijst’ verschijnen naast de thumbnails ook de beschrijving. Middels de vier iconen kunt u nadere details opvragen, de afbeelding uitprinten of downloaden, of een vergroting oproepen.

Copyrights
Het Streekarchief probeert de de auteursrechten zoveel mogelijk te respecteren. Daarom zult u van recente foto’s waarop copyrights berusten, geen thumbnail aantreffen. De beschrijving is wel in de database opgenomen en de foto zelf kunt u in de studiezaal bekijken. Mocht u van mening zijn dat er foto’s onterecht via deze website toegankelijk worden gemaakt, kunt u contact met ons opnemen, zodat we de foto’s kunnen verwijderen.

Bestellen
Afdrukken of scans op hogere resolutie kunnen via het contactformulier worden aangevraagd. Gebruik van afbeeldingen voor een publicatie is geen enkel probleem, mits er een bronvermelding bij staat en het Streekarchief een zichtexemplaar ontvangt.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.

beacon
64.294  afbeeldingen
sorteren op:
 
 
Erfgoedstuk
AFFICHE_C_66  Programma 1 april feesten te Brielle / donderdag 30 maart, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april kermis op de Turfkade / De historische kostuums worden gedragen op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april / Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april op diverse punten in de binnenstad braderiekramen met aantrekkelijke koopwaar, 1967
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
AFFICHE_C_65  Rockanje Strand Concours Hippique / Autostrand Oostvoorne, 5 augustus 1990
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
AFFICHE_C_64  Brielse Brasem, bowlingcentrum, restaurant, frans specialiteitenrestaurant, watersportcentrum, ca. 1990
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
AFFICHE_C_63  Brielsche Bioscoop Brielle / tel. No. 9 / Henny porten als Anna Boleyn, Emil Jannings als Koning Hendrik VIII in Anna Boleyn, groot Historisch Monumentaal Filmwerk / Zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 november e.k. / Anna Boleyn, hofdame van de Koningin, weet zich de liefde van den Koning te verwerven. Zij triomfeert, en wordt Koningin.... Haar geluk is van korten duur. Zij sterft een smadelijken dood / In 't Voorprogramma o.m. 't Openluchtspel Het Kind van Voorne / ir. J. Volkers als Gerard van Voorne, mevr. L. Ham als Katharine van Durbuy, mr. H.P. Schaap als de baljuw/ J. van Dijke als de Schout, L. Zoetemeijer als de schipper, C.H. Rutgers als de Kapelaan / van Joh. H. Been, regie: Kommer Kleijn, muziek: J. de Klerk., 15 november 1930
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
AFFICHE_C_62  25-jarig jubilé van den Raad der Gemeente Brielle, op 18 oktober 1851 volgens de Gemeentewet erkend, en in 1876 herdacht - bijvoegsel behoorende bij de Nieuwe Brielsche Courant van 15 oktober 1876 (no. 188), 15 oktober 1876
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
AFFICHE_B_90  Reünie Stichting Stamboom Ronde en Platbodemjachten - Ronde en Platbodems / 30 en 31 juli, 31 augustus / Brielle / Vrijdag 30 juli : opening, sailathon, spiegelgevecht. Zaterdag 31 juli : hardzeilen op de Brielse Maas bij Oostvoorne. Zondag 1 augustus : Admiraalzeilen op de Brielse Maas bij Brielse haveningang. Van 19 juli tot 7 augustus tentoonstelling van het Korps Torpedisten 1881-1922 in het stadhuis van Brielle, 30 juli, 31 juli, 1 augustus 1993
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
AFFICHE_B_89  Ingezetenen van Den Briel. Het zal op 31 augustus vijftig jaren geleden zijn, dat werd geboren Prinses Wilhelmina, thans onze Vorstin, onze Koningin die gedurende Hare regeering steeds blijken heeft gegeven van Hare Bekwaamheid, rechtvaardigheid en beminnelijkheid, geheel met Haar Volk medelevende en deelnemende, zoowel in zijn voorspoed, als in zijn tegenspoed.
Verheugt u er over, dat Hare majesteit in volle gezondheid omgeven door allen die Haar dierbaar zijn, den vijftigjarigen leeftijd heeft bereikt, geliefd en gewaardeerd door haar Volk en niet het minst door U, inwoners van Den Briel, die steeds in de volle belangstelling van Hare Majesteit staat.
Hare Majesteit, U toesprekende op 1 april 1922, gebruikte onder meer deze woorden: ,,Ik ben er grootsch, zeer grootsch op Nederlander te zijn', toont U allen nu, dat Gij grootsch, dat Gij trotsch zijt op Uw Koningin bij wie U weet, dat Uwe rechten en belangen heilig zijn.
Geeft Gij, ingezetenen van den Briel, van welks vermaarden toren voor het eerste werd uitgestoken het Oranje, Blanje, Bleu als symbool van ons vrij en zelfstandig volksbestaan, blijk van uwe voortdurende verknochtheid en liefde voor hare majesteit door van uwe woningen op Haren vijftigsten Verjaardag de vaderlandse driekleur uit te steken.
Leven de Koningin, leve ons vorstenhuis, ons Oranjehuis dat ons kleine land groot heeft gemaakt.
F. Egter van Wissekerke
Burgemeester van den Briel, 28 augustus 1930
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
AFFICHE_A_74  1 april Brielle - 450 jaar Geuzenstad, 1, 2 en 3 april 2022
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
AFFICHE_A_73  Nederlandse Vestingsteden dagen Brielle 10 & 11 september 2022, 10 & 11 september 2022
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
LUCHTFOTO_LOS_B_013  Luchtfoto van Oudenhoorn en de polder; 1992
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
LUCHTFOTO_LOS_D_002  Luchtfoto van Rockanje; ca. 1992
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Erfgoedstuk
LUCHTFOTO_LOS_D_001  Satellietfoto van de Zuid-Hollandse Eilanden; ca. 1992
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie