Uw zoekacties: Kranten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "assen"
11.848 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaHarderwijksch Weekblad, 1846-08-08; p. 2
Naam krant:
Harderwijksch Weekblad
Datum:
1846-08-08
Jaar:
1846
Pagina:
2
de beroemde Borah de geliefde Merrie van Mob om ed afstammen. Z. M. den Koning heeft de Schiedammer reis uitgesteld. — De Kamper Courant begint weer onbescheiden te recenceren. — In 't Rage wcnscht men den Secretaris van der Haer het ridderkruis toe. (II.N.) — De opligters Marcus Hes, Levie Mozes, Eliazar Bobbe, Levie Huismans, en Louis Scharis, zijn veroordeeld ieder tot vijf jaren gevangenisstraf, tien jaren ontzegging van het bur- gerregt, eene geldboete van vijf honderd gulden, en de kosten. —* Aan de Dedemsvaart heeft een vader zijn kindje dat hij betooverd waande na het de voetjes met zwijnendi'ck te hebben ingesmeerd, over den rook gehouden om den drek te doen indroogen; met het ongelukkige gevolg dat het kind door den rook gestikt is. — Mr. G. J. Fabius te Assen heeft den locgang geweigerd, aan een' ge— geneeskundige, welke door het stedelijk bestuur der stad werd gezon¬ den om den toestand op ie nemen van door hem aangegeven besmet¬ telijke ziekten; het kantongeregt heeft hem daarvoor tot eene boete veroordeeld. — In Konstantinopel is onlangs het eerste huwelijk van een Christen met eene Mahomedaansche vergund. —- Balkema en Comp. mag niet naar de Eerns graven. — De groote markt te Zwolle is de verzamelplaats geweest van koekhakblo liken, en stel laad- jes van welke men de jeugd poogt te verleiden om zeker geld te geven voor onzekere koek. — De Heer L. van der Velde te Zwol¬ le heeft een kunstschrift gemaakt, hetwelk in goede smaak en sier¬ lijkheid verre de voorkeur, verdient boven dal van den heer Mag— née of Lorgion (O.C.) Ls er te Delft nog eene schutterij? — Och— tendjasjes, van drie guldentjes en zestig centjes. — Tan de 136 hooge hofbeambten; welke het voormalige opperhoofd van den kerke- lijken slaat had zijn er 128 afgeschaft!, — De bewoners der Maas¬ oevers worden tamelijk ongeduldig wegens de vertraging die het slui¬ ten der overeenkomst met Nederland ontmoet. — Soliman Bassa, heeft bij herhaling verklaart dat de Neder UnJsche artillerie, voor di
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaHarderwijksch Weekblad, 1846-08-15; p. 2
Naam krant:
Harderwijksch Weekblad
Datum:
1846-08-15
Jaar:
1846
Pagina:
2
Tc Fuciiz-a heeft men bij een oproer het wapen van den tegen¬ woordig en Paus met geweld neergehaald en in plaats daar can dal van den overleden Paus Gregorius XVI gesteld — Door de buiten¬ gewone hitte van deze dagen is de rots op de toppen van Mont blanc bloot geraapt, waar hij sedert vele jaren altijd met ijs ivas bedekt geweest. — Ook op verschillende plaatsen in Nederland, ivas de hit¬ te tol 9i)° geklommen. — De heer Dcdel, Nederlandsch gezant is zeer ernstig ongesteld. — De wedrennen te Scheveningen zijn mooi ufgeloopen. — Men heeft in een jaar tijds te Utrecht in de Rijks munt met de oude werktuigen en in de oude localen voor f 11,700 000,00 aan nieuw zilvergeld geslagen. — Het zoo algemeen ver¬ krijgbaar gesteld vliegeupapier bevat ook voor den mensch eene doo- detijke zelfstandigheid. — Batavia den 27 Mei-. Door Z. Exc. den Gouverneur Generaal is tot Directeur van de kleermakerij óp, het fort Erfprins aangesteld een magezijnmeester van kleeding. — De inkomsten der kroon van Portugal zullen aanmerkelijk worden gekort. — De Koning der Belgen, is te Engeland bij de doopplég- tigheil te laat gekomen. — Men heeft ook geenzins op hem ge¬ wacht; — Het verdrag van koophandel en scheepvaart, tusschen Ne¬ derland en Belg ie is gesloten. — Te Brussel is eene kar met aar¬ dappelen geladen geplunderd. — In den avond van den 29 Julij. Zijn er in de bergstreken van Nassau hevige schokken van aardbe¬ ving gevoeld. — Te Coïmbra (Portugal) bevinden zich vijf onder¬ scheidene partijen met vijf verschillende hoofden en vijf verschillende beginselen. — Pleizierig voor dc Koningin....! — Geene Aziatische of besmettelijk cholera; maar de Sporadische of niet besmettelijke en weinig gevaarlijke, hecrscht te Londen. — Tien scholieren, van hèt Gijmnasium te Assen, (waaronder één met testimonium) hebben zich voor het Sta its Examen aangemeld. — Ook de Commissie, tot het afnemen van het hoogste Staats Examen, voor de Aspiranten tot ataché bij de gezantschappen is door Z. M. benoemd. —
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS