Uw zoekacties: Zoeken naar boeken

Zoeken naar boeken ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Hier kun je op auteur, woorden in de titel en jaar zoeken in de bibliotheekcatalogus van het BHIC.

Je vindt daarin titels van boeken, tijdschriften en artikelen over de geschiedenis van Noord-Brabant en van de afzonderlijke plaatsen en regio’s in de provincie. Maar ook boeken over archiefonderzoek, gepubliceerde kwartierstaten enz.

De boeken en documentatie kun je op onze studiezaal raadplegen; we lenen géén boeken uit.

> Algemene hulp en zoektips

beacon
3 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Inventaris
Documentatie, dozen 1-81, inv.nrs. 1 - 2207
200-299
Boek
242 Doen en laten in het Land van Cuijk /
Titel:
Doen en laten in het Land van Cuijk
Bijzonderheden:
1976 ; Intergemeentelijk structuurplan
Toegangsnummer:
1577
Aanwezig in:
Den Bosch
Oude Orde:
Gdoc10/242
 
 
 
 
 
Boek
K22 Vervolg van Mr. Johan van de Water's Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht / C.W. Moorrees
Auteurs:
C.W. Moorrees, P.J. Vermeulen, J. van de Water
Titel:
Vervolg van Mr. Johan van de Water's Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht
Uitgever:
Kemink en Zoon
Plaats van uitgave:
Utrecht
Bijzonderheden:
Vervolg op Johan van de Water's Plakkaatboeken, aanwezig als K22.1t/m K22.3: Zie ook aldaar. -4.) Eerste Deel : Van den vroegsten tijd af tot het jaar 1805 :[Behelzende al hetgeen den Staat en de Regering, mitsgadersde algemeene policie van den Lande van Utrecht betreft] /1856. - (6), 952 p. -5.) Tweede Deel : Aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 :[Bevattende al hetgeen de onderhouding van dijken, stroomen,wegen, tollen, jagt, visscherij en verder de Domeinen's Lands van Utrecht betreft] / 1860. - (4), 778, (2) p. -Bladzijden gevlekt, papier bros. - Lederen ruggen. -
Toegangsnummer:
1142K
Inventarisnummer:
K22
Aanwezig in:
Den Bosch
Oude Orde:
K22
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Serie boeken
K22 Groot Placaatboek : Vervattende alle de Placaten, Ordonnantiën en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht : Mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten : Verrykt met allerhande Edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, Handvesten, Privilegiën, Octroyen, Instructiën, Reglementen, Resolutiën, en andere aanmerkelyke stukken : etc. / J. van de Water, 1729
Auteurs:
J. van de Water, geïll. door J. Goeree, geïll. door J. Wandelaer
Titel:
Groot Placaatboek : Vervattende alle de Placaten, Ordonnantiën en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht : Mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten : Verrykt met allerhande Edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, Handvesten, Privilegiën, Octroyen, Instructiën, Reglementen, Resolutiën, en andere aanmerkelyke stukken : etc.
Uitgever:
By Jacob van Poolsum
Plaats van uitgave:
Te Utrecht
Jaar van uitgave:
1729
Illustraties:
ill.
Toegangsnummer:
1142K
Bijzonderheden:
Wordt voortgezet door Moorrees en Vermeulen: Zie ook aldaar. -BESTAAT UIT:1.Eerste Deel : [Behelsende al het geen den Staat en de Regeering,mitsgaders de algemeene Politie vanden Lande van Utrecht betreft]/(54), 115, 764 p. - Chronologisch register voor de delen I & II op p.1-115. -2.Tweede Deel : [Vervattende Al het geen de Onderhouding van Dycken,Stroomen, Wegen, Tollen, Jacht, Visscherye, en verder de Domeynen's Lands van Utrecht betreft] / (2), 1225 p. -3.Derde Deel : [Behelsende het geen den Staat ende Regeering, mitsgadersde Administratie, soo van de Politie, als van de Justitie, in Civileen Criminele saken, met den aankleeven van dien, betreft] / (6), 1124p. -Titelbladen in Rood en Zwart. - 2 Kolommen per blz. - Rood-lederenruggen. -
Oude Orde:
K22
Geografische namen: