Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

"Een archiefvormer is een persoon, groep personen of organisatie die zelfstandige archiefvorming als een van zijn of haar activiteiten heeft.
Een natuurlijke persoon kan meer archiefvormers in zich verenigen: bijvoorbeeld zijn eigen persoonlijk archief, dat van het bedrijf waarvan hij directeur is en dat van de vereniging waarvan hij secretaris is.
Wanneer een archiefvormer ophoudt te bestaan, gaat het afgeloten archief over naar de rechtsopvolger, die zijn taken en activiteiten overneemt. De voormalige archiefvormer heet de rechtsvoorganger."

(Uit: A.J.M. den Teuling, Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, 's-Gravenhage, 2003)

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Doetinchem
Datering:
1811 -
Organisatienaam:
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Doetinchem
Vestigingsplaats:
Doetinchem
Gemeente:
Doetinchem
Functie:
Inschrijven van geboorten, huwelijken, echtscheidingen, geregistreerde partnerschappen en overlijdens, of adopties in de daartoe aangelegde registers van de burgerlijke stand