Uw zoekacties: Archiefvormers
beacon
443 records
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging tot stichting en instandhouding van "Scholen met de Bijbel"
Datering:
1903-2001
Organisatienaam:
Vereniging tot stichting en instandhouding van "Scholen met de Bijbel"
Geografisch werkgebied:
Gemeente Dussen
Vestigingsplaats:
Dussen
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie (M.V.L.S.)
Datering:
1914-1975
Organisatienaam:
Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie (M.V.L.S.)
Opmerkingen:
Opgericht als Rijksschool voor Leerlooiers en Schoenmakers te Waalwijk. In het schooljaar 1940/1941 werd de naam van de school omgezet in Rijksvakschool voor de Leder- en Schoenindustrie. In 1947 ontstond vervolgens de idee om van de rijksvakschool een middelbare nijverheidsschool te maken zodat de school fysiek en organisatorisch aanzienlijk uitgebreid zou kunnen worden. Op 1 april 1948 zou de Stichting Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie in het leven geroepen worden die de school zou leiden. De stichting veranderde al in november in de Stichting tot het geven van Nijverheidsonderwijs op het gebied van de leder- en schoenindustrie en daarmede verwante industrieën omdat naast de dagschool ook de avondschool en wandelcursussen onder de nieuwe stichting vielen en omdat niet alle cursussen van middelbaar niveau waren. Per 1 september 1949 werd de rijksvakschool opgeheven en begon de nieuwe Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie. De vanaf 1947 gemaakte plannen werden toen in de praktijk omgezet. Per 1 augustus 1968 werd de middelbare vakschool een school voor middelbaar beroepsonderwijs en viel zo onder het middelbaar technisch onderwijs, het werd een M.T.S. Nadien telde de school echter nog maar weinig leerlingen en reeds aan het einde van 1968 stelde zich de vraag of de school niet van concept zou moeten veranderen, ofwel door het aanbod in de school op gebied van de leder- en schoenindustrie uit te breiden en/of aan te passen, ofwel door een ruimer aanbod te bieden bijvoorbeeld door een afdeling werktuigbouwkunde. Vanaf het einde van de jaren '60 probeerde het bestuur nog propaganda te voeren voor de school. Dit leidde echter niet tot een verantwoord leerlingenaantal. De avondschool werd al stopgezet per 1 oktober 1971 en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen verbood de school voor het schooljaar 1972/1973 nog eerste klassen te vormen. Uiteindelijk werden de poorten van de school op 1 augustus 1975 definitief gesloten.
Geografisch werkgebied:
Langstraat
Vestigingsplaats:
Waalwijk
Functie:
Onderwijs
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Dorpsbestuur Vrijhoeve-Capelle
Datering:
1638(?)-1813
Organisatienaam:
Dorpsbestuur Vrijhoeve-Capelle
Opmerkingen:
Allodiale Ambachtsheerlijkheid. Het ambacht is uitgegeven in de veertiende eeuw. Het is daarna nooit verheven.
Vestigingsplaats:
Vrijhoeve-Capelle
Functie:
Het bestuur van de dorpshuishouding waarbij de administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden uitgeoefend (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen).
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
N.V. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel, gevestigd te Vlijmen, Mommersteeg International B.V.
Datering:
1923-(ca. 2000)
Organisatienaam:
N.V. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel, gevestigd te Vlijmen, Mommersteeg International B.V.
Geografisch werkgebied:
Vlijmen, Nederland, Engeland (GB), Amerika (USA)
Vestigingsplaats:
Vlijmen, gemeente Heusden
Functie:
Groothandel in (gras)zaden, laboratorium, selectie- en landbouwbedrijf voor zaden, teelt van zaden
Voorganger(s):