Uw zoekacties: Archiefvormers
Archiefvormers ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )
Filter: Rijswijkx
beacon
4  records
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Waterschap de Ban van Rijswijk
Datering:
1872-1961
Opmerkingen:
Opheffing: 31 december 1961; Opgegaan in: Het waterschap 'de Alm'; Grootte: 194 ha.; Bijzonderheden: Het waterschap maakte deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden: 18e eeuw of eerder - 1939: de 'Zeven Bannen' en 1939 - 1961 : de 'Drie Sluizen'.
Organisatienaam:
Waterschap de Ban van Rijswijk
Vestigingsplaats:
Rijswijk
Functie:
Zorg voor de waterkeringen en waterbeheersing.
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Schepenbank van Rijswijk
Datering:
1673-1810
Organisatienaam:
Schepenbank van Rijswijk
Opmerkingen:
Bij Keizerlijk Decreet van 8 november 1810 werd de Franse rechterlijke organisatie ingevoerd. De taak van de schepenbank werd voor wat de handhaving van de rechtsorde betreft overgenomen door de arrondissementsrechtbanken en voor wat betreft de certificatie van rechtshandelingen door de notarissen.
Vestigingsplaats:
Rijswijk
Functie:
Rechtspraak
 
 
 
 
 
Archiefvormende persoon
Dirk Bastiaan (Dick) van Vugt
Datering:
1939-2018
Opmerkingen:
Dirk Bastiaan (Dick) van Vugt, ° 02-09-1939 - + 25-09-2018. D.B. van Vugt was de zoon van Pieter van Vugt (1894-1975) en Elizabeth Hellemina Dekker (1895-1969). Dick van Vugt startte zijn werkende leven bij het leger. Na zijn dienstplicht bij de veldartillerie te Breda, was hij van 1962 tot 1964 bij de luchtmacht. Hier kreeg hij onder andere een opleiding tot chauffeur en brandweercommandant. Tussendoor behaalde hij in 1961 en 1962 zijn diploma's in de Economische Bedrijfstechniek en de Weg- en Waterbouwkunde aan de Hogere Technische School te Dordrecht. Zijn hele verdere carrière, van 1964 tot 1996, werkte Van Vugt bij de firma Colijn, het aannemersbedrijf te Nieuwendijk. Naast zijn job was hij zeer actief in verschillende verenigingen en stichtingen, bij de VVD en bij de Hervormde Gemeente Rijswijk. Ook naar geschiedenis en genealogie ging zijn interesse uit.
Rol:
Archiefvormende persoon
Vestigingsplaats:
Rijswijk
Voornaam:
Dirk Bastiaan (Dick)
Achternaam:
Vugt, van
 
 
 
 
 
Archiefvormende persoon
Jan Adriaan Nieuwenhuizen
Datering:
1920-2011
Opmerkingen:
Jan Adriaan Nieuwenhuizen, ° 24-05-1920 - + 12-04-2011. Zoon van Giliam Nieuwenhuizen (1887-1959) en Gijsbertje Lievaart (1888-1927). In navolging van zijn vader en grootvader bekleedde Jan Nieuwenhuizen vanaf 1937 verschillende functies bij de gemeenten Rijswijk, Giessen, Andel en tenslotte Woudrichem. Tussen 1942 en 1950 behaalde hij zijn diploma's in de gemeente-administratie en gemeentefinanciën. Hij begon op de secretarie van Rijswijk en werd in 1948 gemeentesecretaris en in 1952 ontvanger te Giessen. In 1969 verviel zijn functie als ontvanger en werd hij, naast te Giessen, ook gemeentesecretaris te Andel. Na de gemeentelijke herindeling was hij nog een tijdje waarnemend gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Woudrichem. Na zijn carrière bij de gemeenten ging Jan Nieuwenhuizen in 1974 aan de slag als ambtenaar bij het Streekgewest Land van Heusden en Altena, meer bepaald als administrateur van het Wegenbedrijf. Dat Jan Nieuwenhuizen een zeer actief man was, valt niet te betwijfelen. Hij werkte immers ook geruime tijd voor het Waterschap "de Uiterwaarden onder Andel, Giessen en Rijswijk", eerst als sluiswachter-machinist en later als secretaris-penningmeester. Hij was bestuurslid van de Stichting Ambulancedienst voor de gemeenten Giessen, Andel, Rijswijk en Woudrichem en voorzitter van het schoolbestuur en vond nog tijd om zowel als verzekeringsagent als journalist te werken. Net als zijn schoonbroer had hij bovendien een grote interesse in het verenigingsleven en de geschiedenis van de streek.
Rol:
Archiefvormende persoon
Vestigingsplaats:
Rijswijk
Voornaam:
Jan Adriaan
Achternaam:
Nieuwenhuizen