Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Filter: Genderenx
beacon
6 records
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Archiefvormende instantie
Schepenbank van Genderen
Datering:
1656-1811
Organisatienaam:
Schepenbank van Genderen
Opmerkingen:
Bij Keizerlijk Decreet van 8 november 1810 werd de Franse rechterlijke organisatie ingevoerd. De taak van de schepenbank werd voor wat de handhaving van de rechtsorde betreft overgenomen door de arrondissementsrechtbanken en voor wat betreft de certificatie van rechtshandelingen door de notarissen.
Vestigingsplaats:
Genderen
Functie:
Rechtspraak
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Dorpsbestuur Genderen
Datering:
1796-1813
Organisatienaam:
Dorpsbestuur Genderen
Vestigingsplaats:
Genderen
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Nederlandse Christen-Vrouwen Bond, afdeling Genderen
Datering:
1946-1998
Organisatienaam:
Nederlandse Christen-Vrouwen Bond, afdeling Genderen
Opmerkingen:
Vereniging met als doel het 'geven van voorlichting op staatkundig, maatschappelijk en cultureel terrein' vanuit het perspectief van de bijbel. De Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) werd op 1 oktober 1919 opgericht en wilde protestants-christelijke vrouwen stimuleren om hun plaats in de samenleving te bepalen en gebruik te maken van de eigen capaciteiten. De NCVB was een uitvloeisel van het in 1919 ingevoerde vrouwenkiesrecht. De landelijke NCVB gaf een tijdschrift uit (De Christenvrouw), produceerde voorlichtingsmateriaal en organiseerde themadagen en cursussen. Het hart van de organisatie waren echter de plaatselijke afdelingen waar vrouwen elkaar rond maatschappelijke, culturele en geloofsthema's ontmoetten. De NCVB behoorde tot de 'traditionele' vrouwenbeweging (in tegenstelling tot de feministische beweging vanaf de jaren zestig). Zowel vanuit zijn oorsprong, als zijn doelstelling en werkwijze kan hij echter getypeerd worden als een emancipatoire beweging. Op 1 januari 1999 fuseerde de NCVB met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (uit 1938). Onder de naam Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging zetten beide organisaties hun werk voort in de lijn van de oude doelstellingen.
Vestigingsplaats:
Genderen
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Passage, afdeling Genderen
Datering:
1999-2014
Organisatienaam:
Passage, afdeling Genderen
Opmerkingen:
Vereniging met als doel het 'geven van voorlichting op staatkundig, maatschappelijk en cultureel terrein' vanuit het perspectief van de bijbel. De Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) werd op 1 oktober 1919 opgericht en wilde protestants-christelijke vrouwen stimuleren om hun plaats in de samenleving te bepalen en gebruik te maken van de eigen capaciteiten. De NCVB was een uitvloeisel van het in 1919 ingevoerde vrouwenkiesrecht. De landelijke NCVB gaf een tijdschrift uit (De Christenvrouw), produceerde voorlichtingsmateriaal en organiseerde themadagen en cursussen. Het hart van de organisatie waren echter de plaatselijke afdelingen waar vrouwen elkaar rond maatschappelijke, culturele en geloofsthema's ontmoetten. De NCVB behoorde tot de 'traditionele' vrouwenbeweging (in tegenstelling tot de feministische beweging vanaf de jaren zestig). Zowel vanuit zijn oorsprong, als zijn doelstelling en werkwijze kan hij echter getypeerd worden als een emancipatoire beweging. Op 1 januari 1999 fuseerde de NCVB met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (uit 1938). Onder de naam Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging zetten beide organisaties hun werk voort in de lijn van de oude doelstellingen.
Vestigingsplaats:
Genderen