Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

beacon
5  records
sorteren op:
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Nederlandse Christen-Vrouwen Bond, afdeling Andel
Datering:
1946-1999
Organisatienaam:
Nederlandse Christen-Vrouwen Bond, afdeling Andel
Opmerkingen:
Op 11 december 1946 kwam in de Christelijke school in Andel een groep vrouwen bijeen om de afdeling Andel van de Nederlandse Christen Vrouwenbond op te richten. Nadat werd besloten om inderdaad tot oprichting van de afdeling over te gaan gaven zich meteen 39 vrouwen op als lid. Het doel van de bond was te werken aan de vorming en ontwikkeling van haar leden op het gebied van maatschappelijke vraagstukken en het stimuleren van de leden tot maatschappelijke participatie. Dit doel trachtte men te bereiken door het organiseren van avonden voor de leden. Op deze avonden kwamen meestal gastsprekers voordrachten geven over diverse onderwerpen. Daarnaast werden jaarlijks gemeenschappelijke kerstvieringen en broodmaaltijden georganiseerd om de band tussen de leden te versterken. Dit alles vond plaats binnen de context van het Christelijke gedachtengoed. Alle bijeenkomsten werden dan ook geopend met gebed. Halverwege de jaren negentig ontstonden plannen om te fuseren met de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB). Beide bonden hadden te maken met teruglopende ledenaantallen. Door deze fusie wilde men het voortbestaan van de christelijke vrouwenbeweging veiligstellen. Deze samenwerking werd per 1 januari 1999 een feit. De beide bonden gingen vanaf dat moment door onder de benaming 'Passage', christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging. De fusie heeft in Andel echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. De gemiddelde leeftijd van de leden liep de laatste jaren nog steeds op. Er was bijna geen nieuwe aanwas. Uiteindelijk werd in 2003, toen zich geen kandidaten meldden voor de vacante bestuursfuncties, besloten om de afdeling op te heffen. Op 14 januari 2004 kwam er uiteindelijk een definitief eind aan de Andelse afdeling van de Passage.
Vestigingsplaats:
Andel
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Passage, afdeling Andel
Datering:
1999-2004
Organisatienaam:
Passage, afdeling Andel
Opmerkingen:
Op 11 december 1946 kwam in de Christelijke school in Andel een groep vrouwen bijeen om de afdeling Andel van de Nederlandse Christen Vrouwenbond op te richten. Nadat werd besloten om inderdaad tot oprichting van de afdeling over te gaan gaven zich meteen 39 vrouwen op als lid. Het doel van de bond was te werken aan de vorming en ontwikkeling van haar leden op het gebied van maatschappelijke vraagstukken en het stimuleren van de leden tot maatschappelijke participatie. Dit doel trachtte men te bereiken door het organiseren van avonden voor de leden. Op deze avonden kwamen meestal gastsprekers voordrachten geven over diverse onderwerpen. Daarnaast werden jaarlijks gemeenschappelijke kerstvieringen en broodmaaltijden georganiseerd om de band tussen de leden te versterken. Dit alles vond plaats binnen de context van het Christelijke gedachtengoed. Alle bijeenkomsten werden dan ook geopend met gebed. Halverwege de jaren negentig ontstonden plannen om te fuseren met de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB). Beide bonden hadden te maken met teruglopende ledenaantallen. Door deze fusie wilde men het voortbestaan van de christelijke vrouwenbeweging veiligstellen. Deze samenwerking werd per 1 januari 1999 een feit. De beide bonden gingen vanaf dat moment door onder de benaming 'Passage', christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging. De fusie heeft in Andel echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. De gemiddelde leeftijd van de leden liep de laatste jaren nog steeds op. Er was bijna geen nieuwe aanwas. Uiteindelijk werd in 2003, toen zich geen kandidaten meldden voor de vacante bestuursfuncties, besloten om de afdeling op te heffen. Op 14 januari 2004 kwam er uiteindelijk een definitief eind aan de Andelse afdeling van de Passage.
Vestigingsplaats:
Andel
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Schepenbank van Andel
Datering:
1638-1811
Organisatienaam:
Schepenbank van Andel
Opmerkingen:
Bij Keizerlijk Decreet van 8 november 1810 werd de Franse rechterlijke organisatie ingevoerd. De taak van de schepenbank werd voor wat de handhaving van de rechtsorde betreft overgenomen door de arrondissementsrechtbanken en voor wat betreft de certificatie van rechtshandelingen door de notarissen.
Vestigingsplaats:
Andel
Functie:
Rechtspraak
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging "Een school met de bijbel", Andel
Datering:
1879-2015
Organisatienaam:
Vereniging "Een school met de bijbel", Andel
Opmerkingen:
Opgericht in 1879. Per 1 februari 2015 gefuseerd met De Stroming, Vereniging voor Protestants-Christelijk onderwijs in het land van Heusden en Altena.
Literatuur: Bibliotheek SALHA nr. AND002: Hogervorst, S.A. e.a., Vereniging een school met de bijbel Andel 1879-1979. Andel, 1979.
Vestigingsplaats:
Andel