Uw zoekacties: Archiefvormers
beacon
404  records
sorteren op:
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Stichting De Zonnebloem Sprang-Capelle
Datering:
(ca. 1956)-1972
Organisatienaam:
Stichting De Zonnebloem Sprang-Capelle
Opmerkingen:
De Stichting "Zonnebloem" Vormingswerk onder de werkende jeugd te Sprang-Capelle fuseert in 1972 met het "Vormingscentrum werkende jeugd Waalwijk" te Waalwijk. Deze laatste instelling is uitgaande van de protestantse "Stichting vorming bedrijfsjeugd 's-Hertogenbosch e.o."
Vestigingsplaats:
Sprang-Capelle
Functie:
Vormingswerk voor de werkende jeugd.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Commissie voor de Oprichting van een Vakschool voor het Schoenmakers- en Leerlooiersbedrijf te Waalwijk
Datering:
1906-1907
Organisatienaam:
Commissie voor de Oprichting van een Vakschool voor het Schoenmakers- en Leerlooiersbedrijf te Waalwijk
Opmerkingen:
Reeds in 1901 werd in de afdeling Waalwijk, Baardwijk en Besoijen van de Algemene Nederlandse Bond van Schoenfabrikanten de idee geopperd om een vakschool voor de schoenmakerij op te richten. In 1903 steeg het enthousiasme rond deze idee toen in Waalwijk een grote vaktentoonstelling gehouden werd. Vanuit de Bond van Schoenfabrikanten werd in 1904 een subcommissie opgericht voor onderzoek naar de oprichting van een vakschool. De commissie werd zonder resultaat opgeheven in januari 1905. De gemeenteraad van Waalwijk richtte vervolgens op 30 januari 1906 de Commissie voor de oprichting van een vakschool voor het schoenmakers- en leerlooiersbedrijf te Waalwijk op. Eerst dacht de commissie enkel een dagschool op te richten voor praktisch en theoretisch onderwijs in het schoen- en patroonmaken. Al snel kwam men tot de conclusie dat men grondiger te werk zou moeten gaan en ook een looiersschool zou moeten oprichten. De commissie werd uitgebreid met mensen uit de looierswereld en de leden brachten bezoeken aan instellingen in binnen- en buitenland. Hierop besloot men dat het wenselijk zou zijn een school op te richten voor theoretisch én praktisch onderwijs, voor schoenmakers én leerlooiers én met een technisch bureau voor onderzoek én ten dienste van de industrie. De school moest volgens de commissie in Waalwijk gevestigd worden omdat Waalwijk al zeer lang het middelpunt van de lederindustrie vormde en op dat moment met de laatste nieuwigheden mee was. Waalwijk was ook goed gelegen in het centrum van de Langstraat en goed bereikbaar. Men wilde van de school bovendien een rijksschool maken. De gemeente zou moeten zorgen voor een terrein en een gebouw, het rijk zou het overige voor haar rekening nemen.
Vestigingsplaats:
Waalwijk
Functie:
Onderwijs
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Nederlandse Bond van Oudstrijders en Dragers van het Mobilisatiekruis, Afdeling Waalwijk
Datering:
1950-1986
Organisatienaam:
Nederlandse Bond van Oudstrijders en Dragers van het Mobilisatiekruis, Afdeling Waalwijk
Vestigingsplaats:
Waalwijk
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereeniging voor Handelsonderwijs Langstraat te Waalwijk
Datering:
1914-1917
Organisatienaam:
Vereeniging voor Handelsonderwijs Langstraat te Waalwijk
Geografisch werkgebied:
Waalwijk
Vestigingsplaats:
Waalwijk
Functie:
Onderwijs
Opvolger(s):