Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Filter: Waspikx
beacon
10  records
sorteren op:
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak, Waspik
Datering:
1881-heden
Organisatienaam:
Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak, Waspik
Opmerkingen:
De beoefening van muziek, het geven van uitvoeringen en het opluisteren van openbare feestelijkheden.
Vestigingsplaats:
Waspik
Functie:
Harmonie
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Gemeentebestuur Waspik
Datering:
1939-1996
Organisatienaam:
Gemeentebestuur Waspik
Vestigingsplaats:
Waspik
Voorganger(s):
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Dorpsbestuur Waspik
Datering:
1563-1810
Organisatienaam:
Dorpsbestuur Waspik
Opmerkingen:
Groot-Waspik: Een der Zes Zuid-Hollandse dorpen in de Langstraat. Ambachtsheerlijkheid; Hollands leen. Tot de ambachtsheerlijkheid Groot-Waspik behoorden tevens de ambachtsheerlijkheid Twaalfdhalfhoeve en de ambachtsheerlijkheid 's-Grevelduin-Waspik. De laatste viel voor 1602 onder Klein-Waspik.
Vestigingsplaats:
Waspik
Functie:
Het bestuur van de dorpshuishouding waarbij de administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden uitgeoefend (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen).
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
R.K. parochie St.-Bartholomeus
Datering:
voor 1421-2009
Organisatienaam:
R.K. parochie St.-Bartholomeus
Opmerkingen:
De parochie van de apostel Bartholomeus in Waspik is ouder dan het huidige kerkgebouw. Al vóór de Elisabethsvloed in 1421 stond er een kerkje in Waspik dicht bij de Maas. Na de verwoesting van de hele nederzetting “hebben de inwoonders niet op de oude plaats, maar op een andere, welke circa een quart uurs meer zuidwaarts vandaar verwijder is, een Nieuwe Kerk gebouwd.” (Pastoor A. van Iersel in Memoriale Parochiae.). Dit is de kerk van St. Jan de Doper, die sinds 1610 in bezit is van de protestanten en nu van de Nederlands Hervormde Gemeente van Waspik. Vanaf het verlies van het eigen gebouw kerkten de Waspikse katholieken in de dorpen in de omgeving en zelfs in een schuilkerk (schuurkerk) dicht bij de grens met Raamsdonk en eerder een ‘in het geucht Boven’. De claim, die de katholieken legden op ‘hun’ kerk, werd door koning Lodewijk Napoleon in 1809 verworpen. Pas 30 jaar later, onder koningen Willem I en II, bleek de tijd rijp voor een eigen kerkgebouw voor de Waspikse katholieken. Onder leiding van architect de Kruijf van het ministerie van Waterstaat werd op 27 april 1840 de eerste steen gelegd door pastoor-deken Daniël Sporenberg. Op 4 oktober 1841 werd het nieuwe kerkgebouw plechtig in gebruik genomen. De kerk werd toegewijd aan de apostel Bartholomeus en de martelares Barbara. Hun beeltenissen staan vanaf de stichting van de kerk in de typisch neo-klassieke voorgevel van de Waterstaatskerk. Haec est Domus Domini.
Vestigingsplaats:
Waspik
Functie:
R.K. parochie