Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Christelijke Jonge Boeren- en Tuinders Bond, afdeling Eethen
Datering:
1948-
Organisatienaam:
Christelijke Jonge Boeren- en Tuinders Bond, afdeling Eethen
Opmerkingen:
Christelijke Jonge Boeren- en Tuinders Bond is eveneens een vereniging met christelijke inslag. Het doel van de vereniging is om de leden te ontwikkelen in technische, sociale en economische vraagstukken betreffende de land- en tuinbouw en om het christelijke land- en tuinbouwonderwijs te stimuleren. Dit doet men door het houden van vergaderingen en samenkomsten, het aanbieden van hulp bij de technische verbetering van de bedrijven door de aanleg van proefvelden en de organisatie van excursies, het verspreiden van lectuur en de propaganda van het land- en tuinbouwonderwijs.
Geografisch werkgebied:
Eethen
Vestigingsplaats:
Eethen
Functie:
Het doel van de vereniging is om de leden te ontwikkelen in technische, sociale en economische vraagstukken betreffende de land- en tuinbouw en om het land- en tuinbouwonderwijs te stimuleren.