Uw zoekacties: Keurvergunningen

Keurvergunningen ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

Wat is een keur en wat zijn keurvergunningen? De keur is een verordening met regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterstaatswerken, bijvoorbeeld waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken (brug, duiker, gemaal etc.) Voor werkzaamheden nabij de waterstaatswerken moeten vergunningen worden aangevraagd, de zogenaamde keurvergunningen. De keur van het waterschap kunt u vergelijken met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, vroeger Algemene Politie Verordening) van gemeenten.

 

De toegang 'Keurvergunningen' bevat vergunningen die door het hoogheemraadschap van Rijnland zijn verleend vanaf 1937 tot 1986. Vanaf 1962 is dit een aparte reeks. Tot en met 1961 zijn de vergunningen in vergunningenregisters ingebonden, behorend bij de archieven van Rijnland over de periode 1255-1857 (1.1.1, Oud Archief) en 1858-1958 (1.1.2). Deze vergunningenregisters zijn gescand en de scans zijn raadpleegbaar via genoemde inventarissen.

Naast de Rijnlandse vergunningen worden op termijn ook de vergunningen van de voormalige inliggende waterschappen in deze toegang opgenomen. De beschrijvingen van deze vergunningen zullen dan in twee toegangen raadpleegbaar zijn, namelijk in het archief van het inliggende waterschap zelf en in deze toegang 'keurvergunningen'. De vergunningen verleend door de polderbesturen, zijn opgenomen in de inventarissen van de polderarchieven en niet nader toegankelijk gemaakt.

 

Vanwege de privacywetgeving zijn de namen van de vergunninghouders uit deze toegang verwijderd. Op termijn zullen de namen van onpersoonlijke vergunninghouders (organisaties, instanties, bedrijven) weer toegevoegd worden en de namen van particulieren geanonimiseerd.

 

Op termijn zal ook de zoekfilter worden geschoond en een zoekfilter op vergunningverlener worden toegevoegd.

 

 

beacon
1.021  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Keurvergunning
990178 het maken en hebben van een beschoeiing met een plasberm daarachter, langs het perceel Nieuwdorperweg 53, 12-03-1999
Vergunninghouder:
S, F
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Reeuwijk
Vergunning:
het maken en hebben van een beschoeiing met een plasberm daarachter, langs het perceel Nieuwdorperweg 53
Locatie vergunning:
Reeuwijk
Kadastrale sectie:
Reeuwijk, sectie B 3805
Besluitdatum:
12-03-1999
Verleend door:
Waterschap Wilck en Wiericke
 
 
 
 
 
Keurvergunning
990204 het maken en hebben van een steiger in de hoofdwatergang (Breevaart) gelegen langs de westzijde van het perceel 't Kerkestuk 97, 09-04-1999
Vergunninghouder:
APO
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Reeuwijk
Vergunning:
het maken en hebben van een steiger in de hoofdwatergang (Breevaart) gelegen langs de westzijde van het perceel 't Kerkestuk 97
Locatie vergunning:
Reeuwijk
Kadastrale sectie:
Reeuwijk, sectie C 1916
Besluitdatum:
09-04-1999
Verleend door:
Waterschap Wilck en Wiericke
 
 
 
 
 
Keurvergunning
990240 het aanbrengen en hebben van een beschoeiing in watergangen gelegen rondom een perceel gelegen aan Randenburgseweg 51 en het dempen van een slootje gelegen in dit perceel, 12-03-1999
Vergunninghouder:
JGAS
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Boskoop
Vergunning:
het aanbrengen en hebben van een beschoeiing in watergangen gelegen rondom een perceel gelegen aan Randenburgseweg 51 en het dempen van een slootje gelegen in dit perceel
Locatie vergunning:
Reeuwijk
Kadastrale sectie:
Reeuwijk, sectie A 1537
Besluitdatum:
12-03-1999
Verleend door:
Waterschap Wilck en Wiericke
 
 
 
 
 
Keurvergunning
990241 het bouwen en hebben van een brug over de hoofdwatergang gelegen langs de westzijde van de Randenburgseweg, naast Randenburgseweg 21, 12-03-1999
Vergunninghouder:
JGAS
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Boskoop
Vergunning:
het bouwen en hebben van een brug over de hoofdwatergang gelegen langs de westzijde van de Randenburgseweg, naast Randenburgseweg 21
Locatie vergunning:
Reeuwijk
Kadastrale sectie:
Reeuwijk, sectie A 1537
Besluitdatum:
12-03-1999
Verleend door:
Waterschap Wilck en Wiericke