Uw zoekacties: Keurvergunningen

Keurvergunningen ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

Wat is een keur en wat zijn keurvergunningen? De keur is een verordening met regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterstaatswerken, bijvoorbeeld waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken (brug, duiker, gemaal etc.) Voor werkzaamheden nabij de waterstaatswerken moeten vergunningen worden aangevraagd, de zogenaamde keurvergunningen. De keur van het waterschap kunt u vergelijken met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, vroeger Algemene Politie Verordening) van gemeenten.

 

De toegang 'Keurvergunningen' bevat vergunningen die door het hoogheemraadschap van Rijnland zijn verleend vanaf 1937 tot 1986. Vanaf 1962 is dit een aparte reeks. Tot en met 1961 zijn de vergunningen in vergunningenregisters ingebonden, behorend bij de archieven van Rijnland over de periode 1255-1857 (1.1.1, Oud Archief) en 1858-1958 (1.1.2). Deze vergunningenregisters zijn gescand en de scans zijn raadpleegbaar via genoemde inventarissen.

Naast de Rijnlandse vergunningen worden op termijn ook de vergunningen van de voormalige inliggende waterschappen in deze toegang opgenomen. De beschrijvingen van deze vergunningen zullen dan in twee toegangen raadpleegbaar zijn, namelijk in het archief van het inliggende waterschap zelf en in deze toegang 'keurvergunningen'. De vergunningen verleend door de polderbesturen, zijn opgenomen in de inventarissen van de polderarchieven en niet nader toegankelijk gemaakt.

 

Vanwege de privacywetgeving zijn de namen van de vergunninghouders uit deze toegang verwijderd. Op termijn zullen de namen van onpersoonlijke vergunninghouders (organisaties, instanties, bedrijven) weer toegevoegd worden en de namen van particulieren geanonimiseerd.

 

Op termijn zal ook de zoekfilter worden geschoond en een zoekfilter op vergunningverlener worden toegevoegd.

 

 

beacon
952  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Keurvergunning
89480 het wijzigen van de voorwaarden opgesteld in vergunning nummer 87736 voor het dempen van een scheislootje, uitkomende op de noordwestelijke oever van de Loetewetering, 23-06-1989
Toegangsnummer:
2.2 Gouwelanden, waterschap De
Inventarisnummer:
312
Vergunninghouder:
AJdH
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Hazerswoude-Dorp
Vergunning:
het wijzigen van de voorwaarden opgesteld in vergunning nummer 87736 voor het dempen van een scheislootje, uitkomende op de noordwestelijke oever van de Loetewetering
Locatie vergunning:
Hazerswoude
Besluitdatum:
23-06-1989
Verleend door:
Waterschap De Gouwelanden
 
 
 
 
 
Keurvergunning
881063 het bouwen en hebben van een brug over een sloot gelegen ten oosten van de Dijkgraafweg en ten noorden van de Rietveldse Vaart, 06-01-1989
Toegangsnummer:
2.2 Gouwelanden, waterschap De
Inventarisnummer:
305
Vergunninghouder:
JS-W
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Hazerswoude-Dorp
Vergunning:
het bouwen en hebben van een brug over een sloot gelegen ten oosten van de Dijkgraafweg en ten noorden van de Rietveldse Vaart
Locatie vergunning:
Hazerswoude
Kadastrale sectie:
Hazerswoude, sectie C 403
Besluitdatum:
06-01-1989
Verleend door:
Waterschap De Gouwelanden
 
 
 
 
 
Keurvergunning
040 het dempen van een doodlopende sloot over een lengte van 30 m, gelegen tussen de kadastrale percelen 531 en 532 in polder De Noordplas, 06-09-1979
Toegangsnummer:
2.3 Noordwoude, waterschap
Inventarisnummer:
81
Vergunninghouder:
JB
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Hazerswoude-Dorp
Vergunning:
het dempen van een doodlopende sloot over een lengte van 30 m, gelegen tussen de kadastrale percelen 531 en 532 in polder De Noordplas
Locatie vergunning:
Hazerswoude
Besluitdatum:
06-09-1979
Verleend door:
Waterschap Noordwoude
 
 
 
 
 
Keurvergunning
043 het slechten van de kade langs de westzijde van de Hoogeveense Vaart, ten zuiden van de spoorlijn Leiden-Woerden in polder De Noordplas, 04-10-1979
Toegangsnummer:
2.3 Noordwoude, waterschap
Inventarisnummer:
81
Vergunninghouder:
Gebr. Kaptein
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Hazerswoude
Vergunning:
het slechten van de kade langs de westzijde van de Hoogeveense Vaart, ten zuiden van de spoorlijn Leiden-Woerden in polder De Noordplas
Locatie vergunning:
Hazerswoude
Besluitdatum:
04-10-1979
Verleend door:
Waterschap Noordwoude