Uw zoekacties: Keurvergunningen

Keurvergunningen ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

Wat is een keur en wat zijn keurvergunningen? De keur is een verordening met regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterstaatswerken, bijvoorbeeld waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken (brug, duiker, gemaal etc.) Voor werkzaamheden nabij de waterstaatswerken moeten vergunningen worden aangevraagd, de zogenaamde keurvergunningen. De keur van het waterschap kunt u vergelijken met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, vroeger Algemene Politie Verordening) van gemeenten.

 

De toegang 'Keurvergunningen' bevat vergunningen die door het hoogheemraadschap van Rijnland zijn verleend vanaf 1937 tot 1986. Vanaf 1962 is dit een aparte reeks. Tot en met 1961 zijn de vergunningen in vergunningenregisters ingebonden, behorend bij de archieven van Rijnland over de periode 1255-1857 (1.1.1, Oud Archief) en 1858-1958 (1.1.2). Deze vergunningenregisters zijn gescand en de scans zijn raadpleegbaar via genoemde inventarissen.

Naast de Rijnlandse vergunningen worden op termijn ook de vergunningen van de voormalige inliggende waterschappen in deze toegang opgenomen. De beschrijvingen van deze vergunningen zullen dan in twee toegangen raadpleegbaar zijn, namelijk in het archief van het inliggende waterschap zelf en in deze toegang 'keurvergunningen'. De vergunningen verleend door de polderbesturen, zijn opgenomen in de inventarissen van de polderarchieven en niet nader toegankelijk gemaakt.

 

Vanwege de privacywetgeving zijn de namen van de vergunninghouders uit deze toegang verwijderd. Op termijn zullen de namen van onpersoonlijke vergunninghouders (organisaties, instanties, bedrijven) weer toegevoegd worden en de namen van particulieren geanonimiseerd.

 

Op termijn zal ook de zoekfilter worden geschoond en een zoekfilter op vergunningverlener worden toegevoegd.

 

 

beacon
1.617  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Keurvergunning
990118 het wijzigen van de voorwaarden opgesteld in vergunning nummer 971259, verleend door waterschap De Gouwelanden, voor het bouwen van een ophaalbrug over de hoofdwatergang annex vaarsloot (Biezentocht) gelegen tussen de Biezen en het Rijneveld, 10-06-1999
Vergunninghouder:
Gebr. Van Den Nieuwendijk B.V.
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Boskoop
Vergunning:
het wijzigen van de voorwaarden opgesteld in vergunning nummer 971259, verleend door waterschap De Gouwelanden, voor het bouwen van een ophaalbrug over de hoofdwatergang annex vaarsloot (Biezentocht) gelegen tussen de Biezen en het Rijneveld
Locatie vergunning:
Boskoop
Besluitdatum:
10-06-1999
Verleend door:
Waterschap Wilck en Wiericke
 
 
 
 
 
Keurvergunning
990169 het maken en hebben van een dam in een watergang gelegen langs de westzijde van de Goudse Rijweg, ter hoogte van het perceel Goudse Rijweg 126, 19-02-1999
Vergunninghouder:
EvT
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Boskoop
Vergunning:
het maken en hebben van een dam in een watergang gelegen langs de westzijde van de Goudse Rijweg, ter hoogte van het perceel Goudse Rijweg 126
Locatie vergunning:
Boskoop
Kadastrale sectie:
Boskoop, sectie K 129
Besluitdatum:
19-02-1999
Verleend door:
Waterschap Wilck en Wiericke
 
 
 
 
 
Keurvergunning
89117 het dempen van een sloot en het maken en hebben van een dam in een sloot, beiden ten zuiden van het 1e Laag Boskoop, 13-03-1989
Toegangsnummer:
2.2 Gouwelanden, waterschap De
Inventarisnummer:
307
Vergunninghouder:
LTV
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Boskoop
Vergunning:
het dempen van een sloot en het maken en hebben van een dam in een sloot, beiden ten zuiden van het 1e Laag Boskoop
Locatie vergunning:
Boskoop
Kadastrale sectie:
Boskoop, sectie A 3402, 4077-4078
Besluitdatum:
13-03-1989
Verleend door:
Waterschap De Gouwelanden
 
 
 
 
 
Keurvergunning
89431 het dempen en graven van (gedeelten van) watergangen, het verwijderen van een aantal bestaande dammen, het maken van een tijdelijke dam, het leggen en hebben van duikers en het (ver-)graven van watergangen, alles in het gebied gelegen ten westen van het Voshol en ten zuiden van de Dammekade ten behoeve van de inrichting van percelen grasland voor de kwekerij, 06-10-1989
Toegangsnummer:
2.2 Gouwelanden, waterschap De
Inventarisnummer:
311
Vergunninghouder:
Stichting Boomkwekerijbelangen Sierteeltcentrum (Stibos)
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Hazerswoude-Rijndijk
Vergunning:
het dempen en graven van (gedeelten van) watergangen, het verwijderen van een aantal bestaande dammen, het maken van een tijdelijke dam, het leggen en hebben van duikers en het (ver-)graven van watergangen, alles in het gebied gelegen ten westen van het Voshol en ten zuiden van de Dammekade ten behoeve van de inrichting van percelen grasland voor de kwekerij
Locatie vergunning:
Boskoop
Besluitdatum:
06-10-1989
Verleend door:
Waterschap De Gouwelanden