Uw zoekacties: Keurvergunningen

Keurvergunningen ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

Wat is een keur en wat zijn keurvergunningen? De keur is een verordening met regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterstaatswerken, bijvoorbeeld waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken (brug, duiker, gemaal etc.) Voor werkzaamheden nabij de waterstaatswerken moeten vergunningen worden aangevraagd, de zogenaamde keurvergunningen. De keur van het waterschap kunt u vergelijken met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, vroeger Algemene Politie Verordening) van gemeenten.

 

De toegang 'Keurvergunningen' bevat vergunningen die door het hoogheemraadschap van Rijnland zijn verleend vanaf 1937 tot 1986. Vanaf 1962 is dit een aparte reeks. Tot en met 1961 zijn de vergunningen in vergunningenregisters ingebonden, behorend bij de archieven van Rijnland over de periode 1255-1857 (1.1.1, Oud Archief) en 1858-1958 (1.1.2). Deze vergunningenregisters zijn gescand en de scans zijn raadpleegbaar via genoemde inventarissen.

Naast de Rijnlandse vergunningen worden op termijn ook de vergunningen van de voormalige inliggende waterschappen in deze toegang opgenomen. De beschrijvingen van deze vergunningen zullen dan in twee toegangen raadpleegbaar zijn, namelijk in het archief van het inliggende waterschap zelf en in deze toegang 'keurvergunningen'. De vergunningen verleend door de polderbesturen, zijn opgenomen in de inventarissen van de polderarchieven en niet nader toegankelijk gemaakt.

 

Vanwege de privacywetgeving zijn de namen van de vergunninghouders uit deze toegang verwijderd. Op termijn zullen de namen van onpersoonlijke vergunninghouders (organisaties, instanties, bedrijven) weer toegevoegd worden en de namen van particulieren geanonimiseerd.

 

Op termijn zal ook de zoekfilter worden geschoond en een zoekfilter op vergunningverlener worden toegevoegd.

 

 

beacon
47.161  keurvergunningen
sorteren op:
 
 
 
 
Keurvergunning
1960-0085 het leggen van rioleringen in verband met uitbreidingsplan De Zilk, 10-02-1960
Toegangsnummer:
1.1.3 Hoogheemraadschap van Rijnland (1959-1986)
Inventarisnummer:
Vergunninghouder:
B&W Noordwijkerhout
Vergunning:
het leggen van rioleringen in verband met uitbreidingsplan De Zilk
Besluitdatum:
10-02-1960
Verleend door:
Hoogheemraadschap van Rijnland
 
 
 
 
 
Keurvergunning
1959-0035 het aanleggen en hebben van middelen tot lozing op de boezem van Rijnland, te weten rioleringen in een gebied gelegen ten noordwesten van en grenzende aan de Kerkstraat, de Guldemondsvaart en de Viaductweg, die zullen worden aangesloten aan de gemeentelijke riolering lozend op de Schippersvaart, 19-01-1959
Toegangsnummer:
1.1.3 Hoogheemraadschap van Rijnland (1959-1986)
Inventarisnummer:
Vergunninghouder:
Gemeente Noordwijkerhout
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Noordwijkerhout
Vergunning:
het aanleggen en hebben van middelen tot lozing op de boezem van Rijnland, te weten rioleringen in een gebied gelegen ten noordwesten van en grenzende aan de Kerkstraat, de Guldemondsvaart en de Viaductweg, die zullen worden aangesloten aan de gemeentelijke riolering lozend op de Schippersvaart
Besluitdatum:
19-01-1959
Verleend door:
Hoogheemraadschap van Rijnland
 
 
 
 
 
Keurvergunning
1961-0394 het maken van een dam met duiker in een boezemsloot, ter vervanging van een brugje, 21-06-1961
Toegangsnummer:
1.1.3 Hoogheemraadschap van Rijnland (1959-1986)
Inventarisnummer:
Vergunninghouder:
Koninklijke kwekerijen G.C. van meeuwen & Zonen
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Heemstede
Vergunning:
het maken van een dam met duiker in een boezemsloot, ter vervanging van een brugje
Kadastrale sectie:
Heemstede, B 1201 en 7238
Besluitdatum:
21-06-1961
Verleend door:
Hoogheemraadschap van Rijnland
 
 
 
 
 
Keurvergunning
1961-0396 het dempen van 1850 vierkante meter boezemwater, 21-06-1961
Toegangsnummer:
1.1.3 Hoogheemraadschap van Rijnland (1959-1986)
Inventarisnummer:
Vergunninghouder:
JW
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Amsterdam
Vergunning:
het dempen van 1850 vierkante meter boezemwater
Kadastrale sectie:
Aalsmeer, D 1698, 1699 en 2076
Besluitdatum:
21-06-1961
Verleend door:
Hoogheemraadschap van Rijnland