Uw zoekacties: Keurvergunningen

Keurvergunningen ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

Wat is een keur en wat zijn keurvergunningen? De keur is een verordening met regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterstaatswerken, bijvoorbeeld waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken (brug, duiker, gemaal etc.) Voor werkzaamheden nabij de waterstaatswerken moeten vergunningen worden aangevraagd, de zogenaamde keurvergunningen. De keur van het waterschap kunt u vergelijken met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, vroeger Algemene Politie Verordening) van gemeenten.

 

De toegang 'Keurvergunningen' bevat vergunningen die door het hoogheemraadschap van Rijnland zijn verleend vanaf 1937 tot 1986. Vanaf 1962 is dit een aparte reeks. Tot en met 1961 zijn de vergunningen in vergunningenregisters ingebonden, behorend bij de archieven van Rijnland over de periode 1255-1857 (1.1.1, Oud Archief) en 1858-1958 (1.1.2). Deze vergunningenregisters zijn gescand en de scans zijn raadpleegbaar via genoemde inventarissen.

Naast de Rijnlandse vergunningen worden op termijn ook de vergunningen van de voormalige inliggende waterschappen in deze toegang opgenomen. De beschrijvingen van deze vergunningen zullen dan in twee toegangen raadpleegbaar zijn, namelijk in het archief van het inliggende waterschap zelf en in deze toegang 'keurvergunningen'. De vergunningen verleend door de polderbesturen, zijn opgenomen in de inventarissen van de polderarchieven en niet nader toegankelijk gemaakt.

 

Vanwege de privacywetgeving zijn de namen van de vergunninghouders uit deze toegang verwijderd. Op termijn zullen de namen van onpersoonlijke vergunninghouders (organisaties, instanties, bedrijven) weer toegevoegd worden en de namen van particulieren geanonimiseerd.

 

Op termijn zal ook de zoekfilter worden geschoond en een zoekfilter op vergunningverlener worden toegevoegd.

 

 

beacon
42.237 keurvergunningen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Keurvergunning
-
Toegangsnummer:
1.1.2 Hoogheemraadschap van Rijnland (1858-1958)
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Keurvergunning
-
Toegangsnummer:
1.1.2 Hoogheemraadschap van Rijnland (1858-1958)
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Keurvergunning
-
Toegangsnummer:
1.1.2 Hoogheemraadschap van Rijnland (1858-1958)
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Keurvergunning
-
Toegangsnummer:
1.1.2 Hoogheemraadschap van Rijnland (1858-1958)
Inventarisnummer: