Uw zoekacties: Keurvergunningen

Keurvergunningen ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

Wat is een keur en wat zijn keurvergunningen? De keur is een verordening met regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterstaatswerken, bijvoorbeeld waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken (brug, duiker, gemaal etc.) Voor werkzaamheden nabij de waterstaatswerken moeten vergunningen worden aangevraagd, de zogenaamde keurvergunningen. De keur van het waterschap kunt u vergelijken met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, vroeger Algemene Politie Verordening) van gemeenten.

 

De toegang 'Keurvergunningen' bevat vergunningen die door het hoogheemraadschap van Rijnland zijn verleend vanaf 1937 tot 1986. Vanaf 1962 is dit een aparte reeks. Tot en met 1961 zijn de vergunningen in vergunningenregisters ingebonden, behorend bij de archieven van Rijnland over de periode 1255-1857 (1.1.1, Oud Archief) en 1858-1958 (1.1.2). Deze vergunningenregisters zijn gescand en de scans zijn raadpleegbaar via genoemde inventarissen.

Naast de Rijnlandse vergunningen worden op termijn ook de vergunningen van de voormalige inliggende waterschappen in deze toegang opgenomen. De beschrijvingen van deze vergunningen zullen dan in twee toegangen raadpleegbaar zijn, namelijk in het archief van het inliggende waterschap zelf en in deze toegang 'keurvergunningen'. De vergunningen verleend door de polderbesturen, zijn opgenomen in de inventarissen van de polderarchieven en niet nader toegankelijk gemaakt.

 

Vanwege de privacywetgeving zijn de namen van de vergunninghouders uit deze toegang verwijderd. Op termijn zullen de namen van onpersoonlijke vergunninghouders (organisaties, instanties, bedrijven) weer toegevoegd worden en de namen van particulieren geanonimiseerd.

 

Op termijn zal ook de zoekfilter worden geschoond en een zoekfilter op vergunningverlener worden toegevoegd.

 

 

beacon
42.984 keurvergunningen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Keurvergunning
(bevat geen vergunning)
Toegangsnummer:
2.1 Aarlanden, waterschap De
Inventarisnummer:
425
Vergunning:
(bevat geen vergunning)
 
 
 
 
 
Keurvergunning
het leggen van een kabel in de kade van de polder Nieuwkoop, ter plaatse van de kruising van de Liemeerbrug en de provinciale weg nr. 10, 10-07-1991
Toegangsnummer:
2.1 Aarlanden, waterschap De
Inventarisnummer:
449
Vergunninghouder:
P.T.T. Telecom
Vestigingsplaats vergunninghouder:
's-Gravenhage
Vergunning:
het leggen van een kabel in de kade van de polder Nieuwkoop, ter plaatse van de kruising van de Liemeerbrug en de provinciale weg nr. 10
Besluitdatum:
10-07-1991
 
 
 
 
 
Keurvergunning
het leggen en hebben van een gasleiding (doorsnede 160 mm Hostalit/6" staal) in de boezemkade (Westerdijk) van de voormalige Groote Heilige Geestpolder ter vervanging van de bestaande gasleiding, 29-01-1981
Toegangsnummer:
2.1 Aarlanden, waterschap De
Inventarisnummer:
461
Vergunninghouder:
Energiebedrijf Rijnland
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Leiden
Vergunning:
het leggen en hebben van een gasleiding (doorsnede 160 mm Hostalit/6" staal) in de boezemkade (Westerdijk) van de voormalige Groote Heilige Geestpolder ter vervanging van de bestaande gasleiding
Besluitdatum:
29-01-1981
 
 
 
 
 
Keurvergunning
het roeren van de langs de Drecht gelegen boezemkade van de Groote Heilige Geestpolder ten behoeve van het leggen en hebben van ca. 10 meter gasleiding, 30-030-1981
Toegangsnummer:
2.1 Aarlanden, waterschap De
Inventarisnummer:
462
Vergunninghouder:
Energiebedrijf Rijnland
Vestigingsplaats vergunninghouder:
Leiden
Vergunning:
het roeren van de langs de Drecht gelegen boezemkade van de Groote Heilige Geestpolder ten behoeve van het leggen en hebben van ca. 10 meter gasleiding
Besluitdatum:
30-030-1981