Uw zoekacties: Vijfde rekening van Hendrik van den Ban en Leendert de Bruin...
Notariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Zoektips
beacon
 
 
Notariële akte
Vijfde rekening van Hendrik van den Ban en Leendert de Bruin als voogden over de minderjarige erfgenamen van Arie de Gruiter. Huishuur werd ontvangen over huizen te Nieuwenhoorn: van Jan Went (nr. 106), Willem Dijkgraaf (deel nr. 8), Egbert van de Polder (idem) en Willem Bos (deel nr. 13). Landpacht werd betaald door Amos van Dintel, Dirk Aarts van der Linden, eerste rendant, Hendrik Berkel en Abraham Paling. Ontvangst van rente over obligaties als in voorgaande rekeningen. Voor de nagelaten dochter Leuntje de Gruiter werd voor f 162 een gouden ketting met juwelen boot gekocht. Deel van het saldo werd geïnvesteerd in de inpoldering van Stellendam.
Aktedatum:
04/06/1804
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS