Uw zoekacties: Films en filmfragmenten

Films en filmfragmenten ( Fries Film en Audio Archief )

Zoektips  

Trefwoorden kunnen ook jaartallen, namen of filmeigenschappen (kleur, zwartwit, geluid) zijn.


Gebruik voor een groter resultaat een asterisk (*), bijvoorbeeld met "197*" zoek je in alle films uit de jaren 70. Ook verbreed je zo termen, denk aan "aardappel*" om ook resultaten als "aardappelteelt" en "aardappels" te krijgen. En met "*molen*" vang je ook "windmolens".


Gebruik voor een groter resultaat meerdere versies van hetzelfde woord (niet tegelijk invoeren). Bijvoorbeeld niet alleen "aardappelteelt", maar ook "telen aardappels" of verbreed: "aardappel" of "aardappels". Hetzelfde geldt voor de Friese en Nederlandse spelling.


Meerdere zoektermen zijn tegelijk mogelijk, bijvoorbeeld "Leeuwarden kleur".

beacon
6 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1971-1981
Titel:
Dorpsfeest Oosterwierum; schaatsen
Maker:
D. Flapper
Samenvatting inhoud:
Eerste stuk over dorpje Wiuwert, met beelden van de kerk (mummies). Daarna het dorpsfeest van Easterwierrum (Oosterwierum), waarin onder andere een kaatswedstrijd en een zeskamp. Ook met optocht en drumband. Laatste deel schaatswedstrijd in Easterwierrum.
Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Kleur
Geluid:
Nee
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1956
Titel:
Ouden van dagen tocht
Maker:
Dhr. Boersma
Producent:
.
Samenvatting inhoud:
Verslag van een dagtocht van ouderen (mogelijk uit Easterwierrum/Oosterwierum) die naar een onbekende bestemming gaan. Mensen verzameld bij auto's voor vertrek van tocht. Aankomst café restaurant 't Voorhuys te Emmeloord, ouderen lopen voorlangs. Stoet van auto's vertrekken. Aankomst auto's bij een gebouw in een bos. Ouderen lopen naar gebouw en gaan daarna zitten op het terras en binnen in het café. Drie dames aan het wandelen. Groep komt het gebouw uit. Man speelt op een piano. Buiten tussen de bomen gevolgd door ouderen voor het gebouw en op een bankje in het gras. Mannen eten een ijsje. Bijna lege eetzaal. Parkeerplaats in beeld. Ouderen zitten aan tafel, meisje in box. Ouderen op straat.
Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Zwart-wit
Geluid:
Nee
Duur:
20 minuten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1952
Titel:
Baarderadeel, een gemeente in het hart van agrarisch Friesland
Maker:
Han de Vries
Samenvatting inhoud:
Kaart van Friesland. Introductie over Baarderadeel met tekst op beelden: “Zestien* dorpen van de grietenij”. Glas in lood ramen in het gemeentehuis. (00:02:03) Titelbeeld Mantgum (1). Vee gaat “dansend de wei in”. Formeel internationaal bezoek per autobus bij een boerderij. (00:04:55) Melkveekeuring met belangstellenden ; viering 50 jr. kaatsvereniging Jacob Klaver met wedstrijd. (00:06:46) Schoolsportdag. De verschillende afdelingen in het gemeentehuis met o.a. burgemeester Luitzen Boelens aan het werk. Ambtelijke voorbereidingen van nieuwbouw O.L. School Jorwerd. (00:11:42) Opening door de burgemeester. (00:12:33) De brandweer demonstreert het schuimblussen. (00:13:58) Maaien en opladen van hooi op een kar. (00:14:58) Weidum (2). Kerk, kerkhof, huizen, en een schoolsportdag, vlag van S.S.G.O.. (00:17:50) Presentatie Coöperatieve Zuivelfabriek Weidum (CZW). Maken, opslag en keuring van kaas. (00:20:30) Jellum (3), Beers (4), Hijlaard (5), Oosterlittens (6). Buitenopnames van zuivelfabriek. Boter maken en kazen (Pan Pan). (00:25:42) Huins (7), Lions (8), Baard (9), Jorwerd (10) met oud gemeentehuis (van 1575-1675). ( 00:27:02) Spelen van Tippen. (00:27:46) Oosterwierum (11) voor de demping, en een formele opening door de hoofdingenieur directeur van de Provinciale Waterstaat, Ir. G. L. Walther na de demping. Fanfarecorps “Ons Ideaal” Oosterwierum. (0028:45) Houtbewerking bij Douma’s Timmerfabriek “Friesland” Mantgum. (00:30:11) Bozum (12) Presentatie steenhouwerij F. Cuperus & Zonen. Frijnen en ciseleren van grafstenen. (00:32:10) Wieuwerd (13), de grafkelder. (00:32:30) Schillaard (14) Winsum (15) nieuwbouwwoningen, bij Miedema productie van karren cq. aanhangers. Op Hoitinga State de werkzaamheden en have op de boerderij. (00:40:41) Britswerd (16), Kromwal (17), tewaterlating stalen motorschip. (00:41:26)’s Winters. Barderadeeltocht, Belslydjeijen Easterlittens, IJsbaan Winsum. (00:43:18) Aftiteling.
Kleur:
Zwart-wit
Duur:
41 minuten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
49 fragmenten
Datering:
ca. 1950
Titel:
Friesland divers 6
Maker:
Jan Marinus Boudewijn, lid Kleare Kimen
Samenvatting inhoud:
Veekeuring op de Wilhelminabaan te Leeuwarden met overzicht van het terrein en het publiek, prijswinnende stieren in beeld, meerdere opnames van koeien en het voorleiden van koeien. Bezoek aan Terschelling met beelden van binnenvaren haven van West Terschelling; deels vernielde radarstelling Freya; bunkercomplexen met op de achtergrond vuurtoren Brandaris; Wurzburg radar (Würzburg Riese); beelden vanaf vuurtoren Brandaris, West-Terschelling van boven af gezien, opnames van de lens van de vuurtoren. Wedstrijd zeilen op de Friese meren. Landschapsbeelden met o.a. molen aan het water. Wedstrijd zeilen op het Pikmeer bij Grou met op de achtergrond de toren van Sint-Piterkerk. Boerderij aan het water, boot vaart door centrum van Wergea met Sint-Martinuskerk. Amerikaanse windmotor aan het water. Zicht op een dorp met op de voorgrond hooibulten. Man en vrouw staan op een houten bruggetje. Goutum: twee meisjes aan de wandel, hervormde kerk van Goutum, gezelschap in zondagse kleding. Close-up van twee hooi etende paarden. Tiempaal (tiempeal) wordt in gereedheid gebracht; het tiemen met paard in beeld gebracht; het handmatig bij elkaar harken van restanten hooi; hooihoop (de reak) wordt met behulp van paardenkracht op de moderne hooileep getrokken waarna het naar de boerderij gaat; het hooi wordt d.m.v. touwen in de hooichuur getrokken; landschap met hooibulten, boerderij en koeien. Meerdere beelden vanaf het water gefilmd: vrouw in roeiboot, man en jongen in motorboot, paard en hooisleep worden met een praam vervoerd, houten voetgangersbruggetje over het water, het open en dicht gaan van houten voetgangersbruggetje, boerderij aan het water; het lossen van hooi bij boerderij, vervoer van hooi met praam; het opslaan van hooi op de hooizolder; kerktoren van Arum?; jongetje komt aangelopen naast volgeladen hooiwagen die stopt bij praam, op de achtergrond bruggetje en kerktoren Easterlittens?

Bronformaat:
Film
Kleur:
Kleur en zwart-wit
Geluid:
Nee
Duur:
27 minuten