Uw zoekacties: Films en geluidsopnames

Films en geluidsopnames ( Fries Film en Audio Archief )

beacon
2.718 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1974
Titel:
Ien mûle, twa talen, Een mond twee talen
Maker:
Boud Smit Film producties
Opdrachtgever:
Bureau Voorlichting Gemeente Leeuwarden
Samenvatting inhoud:
Vertelt hoe Friesland twee talen spreekt, met traditie omgaat en de moderne maatschappij beleeft. Interviews door Hessel van der Wal. Aan het woord meneer Dijkstra uit Kubaard, vroeger werkzaam op de boerderij, nu in papierfabriek in Franeker. Tjerk Oosterhof (agrariër) over het buorkjen en het leven op het platteland. Opnames op ééntalige school te Gaastmeer. Fragment veemarkt in de Frieslandhal te Leeuwarden en Us Mem op het Zuiderplein in Leeuwarden. Opnamen in het gebouw van het Friesch Rundvee Stamboek (FRS) aan het Zuiderplein in Leeuwarden, afdeling export. Bouke Boukema, groenteboer in Wommels over de talen die worden gesproken in de winkel. Bellen met de telefoonlijn van Operaesje Fers. Telefonistes aan het werk in telefooncentrale. Jonkheer C. van Eysinga thuis in Epemastate (IJsbrechtum) over de Friese taal. Werknemers verlaten fabriekterrein Philips in Drachten; Fierljeppen / polsstokverspringen. Repetitie Tijl Uilenspiegel in openluchttheater Burgum, interview met één van de spelers. Straatinterviews op de Nieuwestad, Leeuwarden, over de betekenis van het woord ‘smûk’. Opnamen in het Fries Museum: man vertelt aan kinderen over het zwaard van Grutte Pier. Fragment flatwoningen in Heechterp, Leeuwarden. Anneke vertelt over het verschil tussen wonen in het dorp Minnertsga en de stad Drachten. Sutelaksje verkoop Friese boeken op de Nieuwestad in Leeuwarden. Fokje (antiekhoudster in Poppenwier) over de Friese taal. Fragment Bejaardencentrum ’t Suderhiem in Drachten. Kerkhof, grafstenen, klokkenstoel, kerk Wijnjewoude. Opnamen in Kubaard, dragers. Vergadering gemeenteraad Barradiel. Fries gesproken, maar wordt door de notulist in het Nederlands vertaald, voor de officiële stukken. Diëtiste Annemarie (uit Rotterdam) over de Friese taal. Avondcursus Fries voor niet Friezen. Lagere school (tweetalig lesgeven). In de studio bij de RONO, nu Omrop Fryslân. Hervormde kerk Gaastmeer, dominee vertelt over Friese preek.
Vervolg samenvatting inhoud:
Opnamen zeilwedstrijd; kaatsen in Franeker. Sutelaksje, verkoop Friese boeken met kruiwagens, in Fries dorpje (waarschijnlijk Jelsum); straaljager komt over. Aan het woord Reinder Reitsma, student theologie en taalactivist.
Bronformaat:
Film
Kleur:
kleur
Geluid:
Ja
Duur:
35 minuten
 
 
 
 
 
Geluidsopname
AV2675FERS (en) Als de lucht het licht loslaat
Datering:
1970
Titel Frysk:
(en) Als de lucht het licht loslaat
dichter:
Peto, Bart S.A.
Producent:
Operaesje Fers
Bronformaat:
Geluid magnetisch
 
 
 
 
 
Geluidsopname
AV2566FERS Nij laand
Datering:
1993
Titel Frysk:
Nij laand
dichter:
Lont, Titia
Producent:
Operaesje Fers
Bronformaat:
Geluid magnetisch
 
 
 
 
 
Geluidsopname
AV2565FERS Blues
Datering:
1993
Titel Frysk:
Blues
dichter:
Jong, Steven de
Producent:
Operaesje Fers
Bronformaat:
Geluid magnetisch