Uw zoekacties: De wrâld yn Bitterswiet

Films en geluidsopnames ( Fries Film en Audio Archief )

Zoektips
beacon
 
 
Geluidsopname
AV0012FLMD De wrâld yn Bitterswiet
Datering:
2001
Titel Frysk:
De wrâld yn Bitterswiet
Titel Nederlands:
De wereld in Bitterswiet
Ynhald:
It gedicht Bitterswiet fan Tiny Mulder mei muzikale fertolking en it foarlêzen fan it orizjinele gedicht en 55 oersettingen. By gelegenheid fan it Europeesk Jier van de Talen
Inhoud:
Het gedicht Bitterswiet van Tiny Mulder, met muzikale vertolking en voorgelezen in het origineel en 55 vertalingen ter gelegenheid van het Europese Jaar van de Talen
Maker:
Omrop Fryslân
Producent:
Omrop Frysân en FLMD
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS