Uw zoekacties: Beeld en geluid

Beeld en geluid

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin Beeld en Geluid centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan foto’s, film of een toespraak op een geluidscassette. Op deze pagina treft u al het beeld en geluid aan van diverse archiefdiensten.

Met deze zoekingang worden al deze beschrijvingen van verschillende archiefdiensten bijeengebracht tot één beeldbank. Vaak is er een bestand aan gekoppeld.
Bij films en audiobestanden is het soms ook mogelijk om afzonderlijke fragmenten te bekijken. Wanneer u de thumbnail aanklikt ziet u daarna de beschikbare fragmenten met een tijdsaanduiding wanneer het fragment start en eindigt.
Niet altijd is een afbeelding online te raadplegen; in het geval van kunt u de studiezaal van de betreffende archiefdienst bezoeken.

Zoeken

Er kan ook een uitgebreide zoekopdracht worden uitgevoerd, hiermee zoekt u specifieker per collectie(s). Uitgebreid zoeken biedt u de mogelijkheid om te zoeken op alle velden en op periode.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Kleine afbeeldingenweergave, de Galerieweergave of de detailweergave.

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst en/of een bron, zoals bijvoorbeeld foto, affiche of prentbriefkaart.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
Filter: Charterx
beacon
1.656 bestanden
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Marije Pietersdochter, 1568. 1 charter
Charter
CHV-998 Keurschepenbrief van Serooskerke. Warrantbrief van de helft van een huis op het vroon van de heren van Serooskerke verkocht door Leynken Claesdochter, parochiane in Zanddijk, ten behoeve van Marije Pietersdochter, parochiane in Serooskerke, 1568 april 17. 1 charter
Datering:
1568 april 17
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Zonder zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer DW 86
Oude berging:
Doos I (‘Diversen’), nr 34
Oud nummer:
118
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Tanneken Damisdochter, weduwe van Cornelis Pieterszoon, 1566. 1 charter
Charter
CHV-996 Schepenbrief van Veere. Rentebrief houdende vestiging van een jaarlijkse rente te betalen door Crijn Jacobse Visscher en Griete Jansdochter, echtelieden, ten behoeve van de weeskinderen van Tanneken Damisdochter, weduwe van Cornelis Pieterszoon, groot 25 schellingen groten Vlaams per jaar tot aflossing van de verschuldigde hoofdsom van 20 ponden groten Vlaams, 1566 juni 24. 1 charter
Datering:
1566 juni 24
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Zonder zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 57
Oude berging:
Doos I (‘Diversen’), nr 23
Oud nummer:
441
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Cop Maertszoon, 1497. 1 charter
Charter
CHV-997 Schepenbrief van Veere. Warrantbrief van een half huis op de Haven te Veere verkocht door Cornelis van den Berge bij consent van zijn echtgenote Maicken Claisdochter ten behoeve van Thomas, weeskind van Cop Maertszoon, voor welk weeskind Jacop Corneliszoon van Schellach en Jan van Bruxelle zijn borg gebleven, 1497 december 20. 1 charter
Datering:
1497 december 20
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Zonder zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 58
Oude berging:
Doos I (‘Diversen’), nr 49
Oud nummer:
299
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Kathalina Jacobsdochter, 1444-1480. 16 charters
Charter
CHV-9 Schepenbrief van Zanddijk. Warrantbrief van een huis op de heren hofstede binnen de heerlijkheid van Veere verkocht door Mechiel Pierszoon en Adriaen Heypezoon voor ¼, Pieter Janszoon de bastaard van Schellach en Jan Claijszoon voor ¼, Pieter Pier Henricxzoon en Cornelis Pier Henrixzoon voor ¼ en Henric Pier Henricxzoon, Geert Lemszoon en Jan Boudewijnszoon voor ¼ ten behoeve van Catrine Jacop Henric Jansdochter, 1451 november 21. 1 charter
Datering:
1451 november 21
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 1
Oude berging:
Loket 175. Doos XXIII (‘Weeskamer’)
Oud nummer:
13
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Wouter van Domburch, 1492-1533. 4 charters
Charter
CHV-967 Schepenbrief van Middelburg. Overeenkomst tussen Pancraes Wouterszoon van Domburg, parochiaan te Zoutelande, en Jacop Adriaense van Domburch, zijn neef, inzake afrekening van het beheer van het goed van laatstgenoemde door Wouter van Domburch, vader van Pancraes Wouterszoon, waarbij Pancraes zich verplicht voor genoemde betalingen indien niet bewezen een schuldbrief af te geven op datum door drie genoemde keurslieden te bepalen onder genot van salaris door deze keurslieden vast te stellen, 1494 april 17. 1 charter
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Wouter van Domburch, 1492-1533. 4 charters
Charter
CHV-944 Schepenbrief van Middelburg. Warrantbrief van Jacob van Domburch, parochiaan te Middelburg, voor Pancraes van Domburch, zijn broeder, terzake van een rentebrief van 1½ pond per jaar hem aangekomen van hun vader Wouter en aan deze van hun grootvader Michiel Sijmoense van Zoutelande, 1492 mei 8. 1 charter
Datering:
1492 mei 8
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 50
Oude berging:
Loket Domburg. Doos XV (‘Diversen’), nr 33
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Geleyn Pieterszoon en Maeyken Mathijs Arentszdochter, 1559-1568. 5 charters
Charter
CHV-999 Schepenbrief van Middelburg. Warrantbrief van 789 roeden land in de parochie van Zanddijk in Coopmanskinderen verkocht door meester Jan Lammens, parochiaan in Westmonster, namens Adriaen Bisschop, wonende in Brugge, ten behoeve van Mathijs Geleijnsz. en de achtergelaten weeskinderen van zijn broeder en zuster Gheleyn Pieterse, in zijn leven poorter van Veere, en Mayken Mathijs Arentsz., 1568 februari 5. 1 charter
Datering:
1568 februari 5
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Zonder zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 35
Oude berging:
Doos I (‘Diversen’), nr 67
Oud nummer:
186
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Clais Vroechdendael, 1515-1526. 3 charters
Charter
CHV-815 Schepenbrief van Veere. Transportbrief houdende overdracht van een brief verleden voor schepenen van Veere d.d. 1515 mei 11 door Pauwels van de Vekene als gemachtigde van Lijsbeth van den Bossche en van de erfgenamen van Jacob de Muelare, in zijn leven tollenaar te Veere, ten behoeve van Clais Vroechdendael, 1516 oktober 18. 1 charter
Datering:
1516 oktober 18
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Transfix:
Getransfigeerd met inv.nr CHV-814
Gerelateerd:
Stukken met nummer DW 47
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 2
Oud nummer:
307
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Clais Vroechdendael, 1515-1526. 3 charters
Charter
CHV-814 Schepenbrief van Veere. Transportbrief houdende overdracht van de helft van een huis op de Haven te Veere verkocht door Geleyn Hugezoon ‘de timmerman’ ten behoeve van Jacob de Muelare, 1515 mei 11. 1 charter
Datering:
1515 mei 11
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Transfix:
Getransfigeerd met inv.nr CHV-815
Gerelateerd:
Stukken met nummer DW 47
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 2
Oud nummer:
306
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Ancelmus Lubbertszoon, 1509-1549. 10 charters
Charter
CHV-811 Schepenbrief van Veere. Attestatie van Luyck Gilleszoon, wonende te Serooskerke, voor zichzelf en voor zijn broeder Willem Gilleszoon, als enige erfgenamen van Gilles Luycxzoon, dat hij geen recht heeft op de rentebrief van 2 pond groten Vlaams per jaar op de bieraccijns der fortificatie van de stad Veere d.d. 26 januari 1508 en daarom afstand doet ten behoeve van hen op wier naam de transportbrieven door de koop geregeld zijn opgemaakt, in het bijzonder de kinderen van mr. Ancelmus Lubberts als laatste koper, 1549 januari 23. 1 charter
Datering:
1549 januari 23
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Transfix:
Getransfigeerd: inv.nrs CHV-805 t/m CHV-811
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 34
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 8
Oud nummer:
259
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Ancelmus Lubbertszoon, 1509-1549. 10 charters
Charter
CHV-810 Schepenbrief van Veere. Attestatie houdende belofte van meester Philips Grellet, licenciaat in de rechten en schepen van Veere, alle lasten op twee rentebrieven voor Adolf en Mayken, weeskinderen van meester Ancelmus Lubbertszoon, af te doen en hen te vrijwaren tegen alle aanspraken van zijn gezusters of wie ook op verband van al zijn goederen, 1549 januari 2. 1 charter
Datering:
1549 januari 2
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Transfix:
Getransfigeerd: inv.nrs CHV-805 t/m CHV-811
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 34
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 8
Oud nummer:
258
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Ancelmus Lubbertszoon, 1509-1549. 10 charters
Charter
CHV-809 Schepenbrief van Veere. Attestatie van Laureys Arentszoon, zeepzieder, voogd van Janneke en Lyneken, weeskinderen van Reynout Arentszoon, zijn broeder, dat genoemde kinderen geen recht meer hebben op de rentebrief van 2 pond per jaar, hun verkocht door Franchoys Grellet voor 30 pond, omdat deze aan Arentszoon een rentebrief van 5 ponden 4 schellingen 4 groten Vlaams heeft overgedragen voor zijn schuld om hen door latere leningen tot een bedrag van 77 ponden 7 schellingen en 3 groten Vlaams te voldoen, 1548 december 23. 1 charter
Datering:
1548 december 23
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Transfix:
Getransfigeerd: inv.nrs CHV-805 t/m CHV-811
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 34
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 8
Oud nummer:
257
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Ancelmus Lubbertszoon, 1509-1549. 10 charters
Charter
CHV-808 Brief van burgemeesters en schepenen van Veere. Transportbrief houdende overdracht van twee rentebrieven, beide op de heerlijke bieraccijns, de een groot 2 pond Vlaams per jaar d.d. 26 januari 1508 en de andere groot 3 pond 4 schellingen Vlaams per jaar, door meester Philips Grelet, licenciaat in de rechten, schepen van Veere, zoon van wijlen Franchois Grelet en jonkvrouwe Hadewich van Veere voor zichzelf en zijn zusters jonkvrouwen Digne en Antoinette ten behoeve van Adolf en Mayken, weeskinderen van meester Ancelmus Lubbertszoon, waarvoor hij erkent 81 pond Vlaams ontvangen te hebben van de moeder van de weeskinderen jonkvrouw Henrica Cornelis Saelsdochter, 1547 juli 14. 1 charter
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Pieter Rokussen, 1646. 1 charter
Charter
CHV-833 Brief van waterschepenen van Dordrecht. Verbandbrief houdende schuldbekentenis groot 550 carolusgulden wegens een lening aangegaan door Pieter Rokussen, schipper te Veere, en geleend van Jan Pieterszoon Groenen, schipper en burger van Dordrecht, onder hypotheek op een door Rokussen en Groenen gekochte kromstevenschuit, 1646 april 28. 1 charter
Datering:
1646 april 28
NB:
Gecancelleerd
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 47
Oude berging:
Doos XVI (‘Weeskamer’), nr 7
Oud nummer:
594
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Ancelmus Lubbertszoon, 1509-1549. 10 charters
Charter
CHV-807 Schepenbrief van Veere. Transportbrief houdende overdracht van een rentebrief groot 2 ponden Vlaams per jaar door Franchois Grellet, stalmeester van Adolf van Bourgondië, heer van Veere, zoals gelost aan de erfgenamen van Gillis Luucx en Joris van Westcapelle en nu overgedragen aan Govaert Arentszoon ten behoeve van Johanne en Katelijne, weeskinderen van Reynout Arentszoon, 1533 januari 11. 1 charter
Datering:
1533 januari 11
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Transfix:
Getransfigeerd: inv.nrs CHV-805 t/m CHV-811
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 34
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 8
Oud nummer:
255
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Ancelmus Lubbertszoon, 1509-1549. 10 charters
Charter
CHV-806 Brief van Adolf van Bourgondië, heer van Veere en Vlissingen. Rentebrief houdende vestiging van een erfelijke losrente groot 3 pond 4 schellingen groten Vlaams per jaar op de heerlijke bieraccijns verkocht door Adolf van Bourgondië ten behoeve van Franchois Grellet, stalmeester van Adolf van Bourgondië, 1532 februari 17. 1 charter
Datering:
1532 februari 17
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Transfix:
Getransfigeerd: inv.nrs CHV-805 t/m CHV-811
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 34
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 8
Oud nummer:
254
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Zacharias Sanders, 1623. 1 charter
Charter
CHV-978 Schepenbrief van Veere. Verbandbrief houdende schuldbekentenis groot 253 pond groten Vlaams wegens een lening aangegaan door Sacharias Sanders, smid, en geleend van Rochus en Lenaert Lievense onder hypotheek van een door Sanders van Lievense gekocht huis op de Haven in de Nieuwe Dubbelehuizen te Veere, 1623 juni 18. 1 charter
Datering:
1623 juni 18
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 56
Oude berging:
Doos XV (‘Diversen’), nr 25
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Ancelmus Lubbertszoon, 1509-1549. 10 charters
Charter
CHV-805 Schepenbrief van Veere. Transportbrief houdende overdracht van een rentebrief van 2 pond per jaar door Huge Mairtszoon ten behoeve van Gillis Luucx, parochiaan in Serooskerke, 1509 maart 30. 1 charter
Datering:
1509 maart 30
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Transfix:
Getransfigeerd: inv.nrs CHV-805 t/m CHV-811
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 34
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 8
Oud nummer:
253
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Lenaert Pieterszoon Borsselaer, 1611. 1 charter
Charter
CHV-826 Schepenbrief van Middelburg. Losrentebrief van 20 schellingen groten per jaar door N.N. van Hove, parochiaan in Gapinge, ten behoeve van de weeskinderen van Lenaert Pieterszoon Borsselaer, 1611 december 22. 1 charter
Datering:
1611 december 22
NB:
Van de akte is aan weerskanten een stuk afgesneden
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 43
Oude berging:
Doos XVI (‘Weeskamer’), nr 15
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Joris Deniston en Mayken Robbert, 1598. 1 charter
Charter
CHV-821 Schepenbrief van Veere. Kwijtingsbrief van Jan Sijmonssen, kuiper, en zijn echtgenote Lijsbeth, dochter van Willem Hum, en Gedeon, zoon van Willem Hum en Mayken Robbert, Schots dochter van Joris Denneston, voor hun moederlijk aandeel uit de erfenis van hun beider moeder ten behoeve van Joris Denneston, weduwnaar van Mayken Robbert, 1598 augustus 15. 1 charter
Datering:
1598 augustus 15
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 39
Oude berging:
Doos XVI (‘Weeskamer’), nr 4
Oud nummer:
586
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Pieter Vitu, 1582. 1 charter
Charter
CHV-830 Schepenbrief van Veere. Testament van Pieter Vitu, oud 19 jaar, staande op vertrek naar Bretagne, ten behoeve zijn moeder Luenken Pietersdochter onder last van de uitkering van 6 pond groten Vlaams ten behoeve van zijn erfgenamen van vaders zijde en nog 4 pond groten Vlaams ten behoeve van Franchine Sohiers, zijn nicht, 1582 mei 19. 1 charter
Datering:
1582 mei 19
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer IL 45
Oude berging:
Doos XVI (‘Weeskamer’), nr 10
Oud nummer:
578
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Libbairt Arentszoon, 1504-1505. 3 charters
Charter
CHV-812 Schepenbrief van Veere. Transportbrief houdende overdracht van 1/24 deel in een huis in de Kerkstraat te Veere door Lucien Hugendochter ten behoeve van Libbart Arentszoon, 1505 april 4. 1 charter
Datering:
1505 april 4
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer DW 44
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 7
Oud nummer:
311
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Libbairt Arentszoon, 1504-1505. 3 charters
Charter
CHV-813 Schepenbrief van Veere. Transportbrief houdende overdracht van een half huis op de zuidzijde van de Kerkstraat te Veere gemeenschappelijk bezeten met Aechte Coppen Hannemans, Maye haar zuster en Romeyn Jacopszoon erfgenamen door Gheleyn Jansdochter, weduwe van Anthuenis Corneliszoon, ten behoeve van Libbairt Arentszoon, 1504 februari 7. 1 charter
Datering:
1504 februari 7
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer DW 44
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 6
Oud nummer:
309
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Jan Jacopszoon, 1503. 1 charter
Charter
CHV-816 Schepenbrief van Veere. Transportbrief houdende overdracht van een huis aan de Noordzijde te Veere door Mathijs Pierzoon ‘de sclijter’ ten behoeve van Jan Jacopszoon, 1503 november 29. 1 charter
Datering:
1503 november 29
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Met zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Stukken met nummer DW 42
Oude berging:
Doos VII (‘Transporten 1772-1776’), nr 3
Oud nummer:
280
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Boedelbeheer

Boedelpapieren afkomstig uit de boedel van Marten Geleijnsz., 1571-1579. 8 charters
Charter
CHV-75 Schepenbrief van Veere. Decreetbrief houdende overdracht van land in Zanddijk door de erfgenamen van Mels Martens aan Maerten Geleijnssen, 1576 februari 1. 1 charter
Datering:
1576 februari 1
NB:
Niet geregistreerd
Vorm:
1 charter, perkament
Zegel:
Zonder zegel(s)
Overlevering:
Origineel
Gerelateerd:
Achtergebleven grosse
Oude berging:
Doos IV (‘Transporten 1576-1737’), nr 1
Bron beschrijving:
Gemeenterachief Veere, 1900-1940
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief