Uw zoekacties: Waterstaatswerken

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
7 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Waterstaatswerk
462-036-00124 Boezemstoomgemaal Spaarndam
Beschrijving:
Het boezemstoomgemaal was uitgevoerd als schepradgemaal. In 1876 is de installatie vervangen door twee horizontale stoommachines. De schepraderen, verlengd in 1885, werden in 1890 vervangen door ijzeren raderen met houten schoepen. In 1910 werden de ketels vervangen door nieuwe exemplaren van hetzelfde type. In 1936 is het gemaal ontstoomd.
Gebruiksperiode:
1845-1936
Bouwjaar:
1844
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
307-036-00021 Gemaal Inlaagpolder
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
De Inlaagpolder werd tot 1879 bemalen door molen ‘De Dolle Hond’. In 1879 werd de molen vervangen door een stoomgemaal 300 m zuidelijker, waarschijnlijk gelijk met de aanleg van het Noordzeekanaal en de IJpolders. De aanvoertocht werd daarheen verlegd. In 1936 werd de polder bemalen door een dieselruwoliemotor van 25 pk met centifugaalpomp. In het gemaal staat nu een 25 pk. elektromotor die een vijzel aandrijft. De uitslagcapaciteit is 35,3 m3/minuut. Daarvoor werd de bemaling met behulp van een dieselruwoliemotor met centrifugaalpomp uitgevoerd
Gebruiksperiode:
1879 - heden
Bouwjaar:
1878
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
462-054-00002 Kolksluis
Type:
Sluis
Beschrijving:
De Kolksluis Spaarndam is de oudste nog werkende sluis van Europa, gelegen in Spaarndam in de Nederlandse gemeente Haarlem. Aan de noordzijde van de Kolksluis ligt het IJ en ten zuiden ervan ligt het Spaarne. Vermoedelijk werd de Kolksluis, of "de" schutsluis te Spaarndam, in 1285 of de jaren erna gebouwd als schutsluis voor de scheepvaart. De schutsluis was destijds, met alle andere sluiswerken, tot in het midden van de 16e eeuw, geheel van hout. Het is de oudste sluis van Spaarndam. Bij de herfststormvloed van 30 september - 1 oktober 1514 werden alle werken in Spaarndam weggeslagen. Ternauwernood werd de Kolksluis behouden. Het staat vast dat vóór 1514 de Kolksluis een overdekte schutsluis was, de enige, want de andere sluizen waren ontwateringsluizen. De Kolksluis werd in 1571 gerestaureerd en aan de eisen van de tijd aangepast. Voortaan was de Kolksluis een overdekte sluis. In 1778 volgde andermaal een vernieuwing.
Bouwjaar:
Circa 1285
Monumentale status:
Rijksmonument
Monumentenregister:
19908
Geografische namen:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
462-054-00006 Woerdersluis
Type:
Sluis
Beschrijving:
De Woerdersluis is een voormalige spuisluis van Woerden in Spaarndam. De Woerdersluis is overwelfd en werd gebouwd in 1611 in hardsteen. De Woerdersluis verving de oorspronkelijke drie houten sluisjes, waarvan er een in 1364 al vervallen was. De kolkwijdte van de sluis is 6,25 m. De sluis heeft twee paar deuren. Op 7 maart 2019 is het eigendom van de sluis formeel overgedragen aan Rijnland. Afgesproken is dat HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) bijdraagt bij de financiering van de renovatie van de Woerdersluis
Bouwjaar:
1611
Monumentale status:
Rijksmonument
Monumentenregister:
19909
Zie ook:
Toon op kaart Toon op kaart