Uw zoekacties: Waterstaatswerken

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
8 records
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Waterstaatswerk
403-036-00024 Inlaatgemaal Duinland (Buurtweg)
Alternatieve namen:
Gemaal Oude Rijs, inlaatgemaal Voorlinden
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1975 werd er een gemaal gesticht op het landgoed Voorlinden. Het werd in 2001 gerenoveerd door Hertog Polderbemalingen b.v. Sindsdien bestond de bemalingsinstallatie uit een pomp, met een capaciteit van 2 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 1,2 meter, aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 2,2 kW.
Gebruiksperiode:
1975 (2001) - heden
Bouwjaar:
1975
Trefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
403-036-00021 Inlaatgemaal Duinland (Jagerslaan)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1984 is er een gemaal gesticht langs de Jagerslaan. In 2009 zijn de drie aanwezige pompen vervangen door één vijzel. Sindsdien bestaat de bemalingsinstallatie uit een vijzel, met een capaciteit van 10 m3/minuut, aangedreven door een elektromotor.
Gebruiksperiode:
1984 - heden
Bouwjaar:
1984
Trefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
226-036-00021 Gemaal Kokshoorn
Alternatieve namen:
Gemaal Ruijgelaansepolder
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
Na de Tweede Wereldoorlog bestond de Ruijgelaanse en Zonneveldspolder uit drie delen. Het gedeelte gelegen langs de oostzijde van de Dijkswatering en de Katwijkse weg heette de Kokshoornpolder. Blijkens de poldergrenskaart P-303 werd de Kokshoornpolder (evenals het nabijgelegen vliegveld) apart bemalen.
In 1940 werd er door bemiddeling van Rijnland een noodbemalingsinstallatie met een dieselmotor geplaatst ten behoeve van de bemaling van de polders, in verband met oorlogsschade aan de poldermolen. Deze installatie werd in 1942 vervangen door drie Amerikaanse windmolens.
In 1958 werd er in polder Kokshoorn een elektrisch gemaal gesticht, terwijl er in de Ruijgelaanse en Zonneveldspolder een Amerikaanse windmolen werd geplaatst. De bemalingsinstallatie bestond uit een centrifugaalpomp met een capaciteit van 10 m3/minuut, dat werd aangedreven door een elektromotor van het fabricaat fa. Hertog, met een vermogen van 5 pk. De aanvoer van water bleek niet voldoende om het gemaal optimaal te gebruiken, waardoor het verplaatst naar de Kaswatering vlakbij het vliegveld. In 1979 werden de krooshekken van het gemaal vernieuwd. Enkele jaren later, in 1983, werden er een aantal reparaties/vernieuwingen aan het gemaal uitgevoerd.
In 1992 is het gemaal grondig gerenoveerd door fa. Hertog Polderbemalingen. Zo zijn er onder andere een prefab stalen instroombak, een nieuwe pompinstallatie (open centrifugaalpomp, met eveneens een capaciteit van 10 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 0,5 meter, aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 5,5 kW) en een nieuwe behuizing met elektrotechniek geplaatst.
Tussen 1999 en 2002 zijn er nog enkele werkzaamheden uitgevoerd betreffende de vervanging van de onderstations van het gemaal.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Wassenaar, sectie B 191 en 6237/Valkenburg, 2009/Wassenaar, 6428.
Gebruiksperiode:
1958-heden
Bouwjaar:
1958
Trefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
232-036-00022 Gemaal Ruijgelaan
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1991 werd er besloten om de Ruijgelaanse en Oostdorperpolders waterstaatkundig aan elkaar te koppelen. In dit plan werd onder andere opgenomen dat de bestaande windmolens (Amerikaanse windmotoren) werden verwijderd en dat er een pompinstallatie geplaatst werd in de bestaande betonnen behuizing in het zuidelijke deel van de Ruijgelaanse polder. De bemalingsinstallatie bestaat uit een centrifugaalkelderpomp, met een maximale capaciteit van 12,6 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 0,30 meter, aangedreven door een elektromotor, met een vermogen van 4 kW.
Daarnaast werd een bestaande Amerikaanse windmolen aan de doodlopende Ruigelaan verbouwd tot een elektrisch gemaal, met een capaciteit van 8 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 0,50 meter. De molen bleef dus gehandhaafd (vermoedelijk wm. 232-21).
Gebruiksperiode:
1991-heden
Bouwjaar:
1991
Trefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart