Uw zoekacties: Gemaal Geer- en Buurtpolder

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Geer- en Buurtpolder
Type:
Poldergemaal
Bijzonderheden:
Dit gemaal is gebouwd in 1955 als elektrisch hulpgemaal voor de Oost- en Westgeerpolder. Het had een Heemaf-elektromotor van 20 pk en een verticale centrifugaalpomp met een capaciteit van 22 m3 per minuut. Waarschijnlijk werd dit gemaal buiten gebruik gesteld in 1989 na ingebruikneming van gemaal EK aan de Galgweg te Hazerswoude, gebouwd door de Landinrichtingscommissie ten behoeve van de ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid.
Gebruiksperiode:
1955-1989
Bouwjaar:
1955
Trefwoorden:
Geografische namen: