Uw zoekacties: Waterstaatswerken
beacon
51 records
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Waterstaatswerk
Stoomgemaal polder Nieuwkoop
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
Lange tijd was er geen meerderheid te vinden onder de ingelanden van polder Nieuwkoop voor (gedeeltelijke) stoombemaling. In 1865 werd er een voorstel ingediend om een aantal molens te vervangen voor een stoomgemaal, maar hier werd geen consensus over bereikt vanwege de te hoge kosten. Pas in 1871 was een meerderheid van de ingelanden vóór stoombemaling en werd met toestemming van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland begonnen aan de bouw van het gemaal. In 1873 was het gereed: het gemaal bestond uit een beneden- en een bovengemaal en was bedoeld als hulpgemaal, dat pas werd ingezet als de bemaling met molens tekort schoot. Wanneer het gemaal precies is gesloopt is onduidelijk.
Gebruiksperiode:
1873-?
Bouwjaar:
1873
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Stoomgemaal Lisserbroek-, Meer- en Duinpolder
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1897 werd er met de fa. Gebroeders Moolenaar een contract afgesloten voor de sloop van de aanwezige poldermolen en de bouw van een nieuw stoomgemaal, ontworpen door de architect Blokhuis. Bij deze werkzaamheden werden het scheprad en de watergang van de molen gehandhaafd. Op het scheprad werd een stoommachine aangesloten, met een vermogen van 10 wpk. Het gemaal kwam in 1898 tot stand. In 1905 werd de stoommachine gerenoveerd. In 1927 werd de stoommachine vervangen door een ruwoliemotor van het fabricaat Kromhout (type ERO), met een vermogen van 12 pk. Daarbij werden er enkele werkzaamheden uitgevoerd aan het machinegebouw, waarbij het overgebleven deel werd omgebouwd tot machinistenwoning. In 1929 werden het scheprad gerenoveerd. In 1939 werd er een plan gemaakt om de bemaling van de polder te verbeteren. Het oude gemaal werd vervangen door een nieuw gemaal op dezelfde locatie.
Gebruiksperiode:
1898-1940
Bouwjaar:
1897
Sloopjaar:
1940
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Ommedijkse polder (1966-1989)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1934 werd er een dieselmotor in de bestaande poldermolen geplaatst. Dit gemaal werd in de jaren 1940 vervangen door twee Amerikaanse windmolens. Deze bemalingsinstallaties functioneerden echter niet naar behoren, waardoor er al gauw over een alternatief werd nagedacht. Pas in 1965 ging het polderbestuur akkoord met de bouw van een elektrisch gemaal in de onderbouw van één van de Amerikaanse windmolens, nabij de Maaldriftseweg, op de grens van de gemeentes Voorschoten en Wassenaar. De bemalingsinstallatie bestond, volgens een offerte, uit een centrifugaal kelderpomp, met een capaciteit van 18 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 0,5 meter, aangedreven door een elektromotor (draaistroom flensmotor) van het fabricaat Heemaf, met een vermogen van 7,5 pk. Een inventarisatielijst van de polderafdeling Zuidgeest uit 1983 bevestigd dit.
In de jaren 1980 werd er in de omgeving van het gemaal zand gewonnen. Dit leidde ertoe dat meermaals de voedingskabel van het gemaal werd doorgesneden. Men zag er geen heil in om de kabel keer op keer te repareren en het verleggen van de kabel bleek ook niet mogelijk. Daarom werd er besloten om het gemaal te vernieuwen. Het nieuwe gemaal kwam in 1989 in gebruik en het oude gemaal is waarschijnlijk spoedig daarna buiten bedrijf gesteld.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Wassenaar, sectie B 771.
Gebruiksperiode:
1966-1989
Bouwjaar:
1965
Sloopjaar:
1989
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Oosteinderpolder (1928-1989)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1928 werd de poldermolen vervangen door een gemaal. Het stond aan de Zandlaan, gelegen langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De oorspronkelijke bemalingsinstallatie bestond uit een vijzel, met een capaciteit van 10 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 1,70 meter, aangedreven door een ruwoliemotor van het fabricaat Kromhout, met een vermogen van 9 pk, geleverd door N.V. Machinefabriek Spaans. In 1939 werd de opdracht gegeven om de ruwoliemotor te vervangen door een dieselmotor van het fabricaat Lister, met een vermogen van 16 pk. Het gemaal werd in 1963 gereviseerd, waarna in 1969 de motor opnieuw werd vervangen: de Lister motor werd ingeruild voor een SAME 2 cilinder, luchtgekoelde industriemotor, met een vermogen van 22 pk. Tussen 1989 en 1990 werd het gemaal vervangen door een elektrische bemalingsinstallatie. Het oude gemaal zal kort daarna zijn gesloopt.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Hillegom, sectie B 2766/3368.
Gebruiksperiode:
1928-1989
Bouwjaar:
1928
Sloopjaar:
1989
Trefwoorden: