Uw zoekacties: Waterstaatswerken

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
8  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Geer- en Buurtpolder
Type:
Poldergemaal
Bijzonderheden:
Dit gemaal is gebouwd in 1955 als elektrisch hulpgemaal voor de Oost- en Westgeerpolder. Het had een Heemaf-elektromotor van 20 pk en een verticale centrifugaalpomp met een capaciteit van 22 m3 per minuut. Waarschijnlijk werd dit gemaal buiten gebruik gesteld in 1989 na ingebruikneming van gemaal EK aan de Galgweg te Hazerswoude, gebouwd door de Landinrichtingscommissie ten behoeve van de ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid.
Gebruiksperiode:
1955-1989
Bouwjaar:
1955
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal De Hazerswoudsche Droogmakerij (A) (verdwenen)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1913 werd de windbemaling van polder De Hazerswoudsche Droogmakerij vervangen door drie elektrische gemalen (de gemalen A, B en C) met hevelcentrifugaalpompen, geleverd door de NV Machinefabriek Jaffa te Utrecht. De gemalen B en C werden in 1958 door Jaffa gereviseerd. Revisie van gemaal A werd wel begroot, maar uitgesteld en uiteindelijk niet uitgevoerd. Dit gemaal werd in 1969 gesloopt.
Gebruiksperiode:
1913-1969
Bouwjaar:
1913
Sloopjaar:
1969
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal De Hazerswoudsche Droogmakerij (B) (verdwenen)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1913 werd de windbemaling van polder De Hazerswoudsche Droogmakerij vervangen door drie elektrische gemalen (de gemalen A, B en C) met hevelcentrifugaalpompen, geleverd door de NV Machinefabriek Jaffa te Utrecht. De gemalen B en C werden in 1958 door Jaffa gereviseerd. Toen de polder in 1969 opging in polder De Noordplas werden de gemalen buiten gebruik gesteld.
Bouwjaar:
1913
Trefwoorden:
Geografische namen: