Uw zoekacties: Waterstaatswerken

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
8 records
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Veender- en Lijkerpolder b.d.b. (sluis Roelofarendsveen)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1960 werd er een gemaal gelegen nabij de sluis Roelofarendsveen, aan het Zuideinde te Roelofarendsveen, door de Plaatselijke Commissie voor Ruilverkaveling Roelofarendsveen overgedragen aan het bestuur van de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking. Het gemaal was gesticht ten behoeve van de bemaling van een afgesneden gedeelte van de polder bij Rijpwetering, dat door de afdamming van de ringsloot tussen de polder en de Veenderpolder tot stand was gekomen. De bemalingsinstallatie bestond uit een vijzel, aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 3 pk. Wanneer het gemaal precies is gesloopt is onduidelijk.
Gebruiksperiode:
1960-?
Bouwjaar:
1959
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Veenderpolder
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1990 verkreeg het polderbestuur een vergunning voor het stichten van een nieuw gemaal op het molenerf. Voorheen werd de polder bemalen door een bemalingsinstallatie in de poldermolen. De nieuwe bemalingsinstallatie had een capaciteit van 23 m3/minuut bij een statische opvoerhoogte van 5 meter, aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 37,5 kW. Daarbij bemaalde het een gedeelte van de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder. In 1998 werd er een krooshekreiniger geplaatst. In 2004 werd geconstateerd dat de capaciteit van het gemaal te gering was. Het gemaal werd in 2006 vervangen (144-036-00021).
Gebruiksperiode:
1990-2006
Bouwjaar:
1990
Sloopjaar:
2006
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
028-036-00023 Gemaal Veenderveld
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 2001 werd er in verband met de aanleg van de A4 en de HSL een nieuw gemaal gesticht ten behoeve van de bemaling van het bedrijventerrein Veenderveld, gelegen in de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder. De bemalingsinstallatie bestond uit een schroefpomp, met een capaciteit van 5 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 3,60 meter, aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 7,5 kW, geleverd door Hertog Polderbemalingen b.v. Het maalt water uit op de ringvaart van de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking. Door een toenemende verzilting van het peilgebied werd het gemaal in 2002 en 2003 al gerenoveerd, eveneens door Hertog Polderbemalingen b.v. Hierbij werd onder andere de uitstroomconstructie aangepast.
Gebruiksperiode:
2001-heden
Bouwjaar:
2001
Trefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
040-092-00002 Googermolen
Alternatieve namen:
Gogermolen
Type:
Poldermolen
Beschrijving:
In 1717 werd er een nieuwe molen voor de Gogerpolder gesticht, nadat een overeenkomst tussen deze polder en de aangrenzende Veender- en Lijkerpolders betreffende de gezamenlijke bemaling ten einde kwam. De molen werd gebouwd aan het noordeinde van de Goog en staat tegenwoordig langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De molen is vermoedelijk tussen 1833 en 1839 afgebrand en opnieuw opgebouwd. Ook in 1903 ontstonden er problemen met de molen, toen de bovenas brak, maar deze problemen konden snel verholpen worden. In 1944 werd de Gogerpolder geïnundeerd door de Duitse bezetter. Na de bevrijding werd er door de rijksoverheid een pompinstallatie gestuurd die de polder moest droogmalen. Toen deze installatie defect bleek, maalde de Googermolen de polder droog. De molen werd in 1956 voorzien van een hulpmotor. De bemalingstaak werd in 1972 overgenomen door een elektrisch gemaal dat naast de molen werd gebouwd. De molen werd buiten bedrijf gesteld en overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting. Tussen 1995 en 1996 werd het grondig gerestaureerd. Ook in 2012, 2014 en 2017 werden er enkele werkzaamheden aan de molen uitgevoerd. Op 14 oktober 2017 werd het 300-jarig bestaan van de molen gevierd.
Bijzonderheden:
Type: Ronde grondzeiler.
Opvoerwerktuig: Vijzel.
Opvoerhoogte: 4,30 meter.
Staat: Maalvaardig, op vrijwillige basis.
Kadastrale sectie: Alkemade, sectie B 2071.
Eigendom: In 1972 overgenomen door de Rijnlandse Molenstichting.
Gebruiksperiode:
1717 tot heden
Bouwjaar:
1717 (circa 1839)
Monumentale status:
Rijksmonument
Monumentenregister:
7130
Toon op kaart Toon op kaart