Uw zoekacties: Waterstaatswerken

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
11 records
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal polder Elsgeest West
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1979 werd geconstateerd dat het ruim 50 jaar oude gemaal, dat verantwoordelijk was voor de bemaling van het westelijke gedeelte van de polder, toe was aan vervanging. De originele bemalingsinstallatie, bestaande uit een schroefpomp aangedreven door een elektromotor, verkeerde in een slechte staat, evenals het gebouw waarin het was geplaatst. In 1986 werd de opdracht gegeven aan B.V. Machinefabriek Spaans, voor het leveren van een volautomatisch vijzelgemaal, aangedreven door een elektromotor. Het nieuwe gemaal werd op dezelfde locatie geplaatst. Volgens een inspectierapport is het gemaal in 1992 vervangen door een nieuw gemaal. Het is niet zeker of er een nieuwe bemalingsinstallatie is geplaatst of dat het gemaal in zijn geheel is vervangen. Tegenwoordig is het gemaal polder Elsgeest West gesitueerd tegenover Leidsevaart 7.
Gebruiksperiode:
circa 1929-1992
Bouwjaar:
circa 1929
Sloopjaar:
1992
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Mottigerpolder (1929-1982)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1929 werd er een gemaal gesticht langs de Zandslootkade ten behoeve van de bemaling van de Mottigerpolder. De bemalingsinstallatie bestond uit een vijzel, met een vermoedelijke capaciteit van 15 m3/minuut, aangedreven door een elektromotor, met een vermogen van 7,5 pk. In 1978 bleek dat het gemaal in slechte staat verkeerde en werd er een nieuw gemaal gesticht op dezelfde locatie. Het oude gemaal werd gesloopt.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Voorhout, sectie B 529.
Gebruiksperiode:
1929-1982
Bouwjaar:
1929
Sloopjaar:
1982
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Luizenmarktpolder (1937-1989)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1937 werd er een elektrisch gemaal gesticht ten behoeve van de bemaling van de Luizenmarktpolder, nadat een plan om een gemaal van H. de Graaf N.V. te Lisse over te nemen mislukte. De bemalingsinstallatie bestond uit een vijzel, met een capaciteit van 15 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 0,70 meter, aangedreven door een elektrische draaistroom flensmotor, met een vermogen tussen de 5,5 en 6 pk, geleverd door fa. L. Bekkering, Algemene Machinehandel te Den Haag. De vijzel van het gemaal werd in 1954 gerenoveerd (onder andere gemetalliseerd). In 1971 werd er door de fa. Spaans een krooshek geplaatst. In 1984 werd de elektrische installatie van het gemaal vernieuwd.
In 1989 werd er besloten om de Luizenmarktpolder en de Roodemolenpolder gezamenlijk te bemalen. De beide poldergemalen werden opgeheven en er werd een nieuw gemaal gesticht te Sassenheim.
Gebruiksperiode:
1937-1989
Bouwjaar:
1937
Sloopjaar:
1989
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal polder Elsgeest Oost
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1958 werd er een gemaal gebouwd aan de oostzijde van de Leidsevaart, dat water loost op de Haarlemmertrekvaart. De bemalingsinstallatie bestond uit een vijzel, met een capaciteit van 8 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 0,40 meter, aangedreven door een elektromotor van het fabricaat Heemaf, met een vermogen van 3 pk. In 1995 werd voorgenomen om het gemaal te vervangen en werd er een nieuw gemaal gebouwd op dezelfde locatie. De nieuwe bemalingsinstallatie bestond uit een open kelderpomp, met een capaciteit van 11 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 0,45 meter, aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 4 kW, geleverd door Hertog Polderbemalingen b.v. Het werk werd in 1996 opgeleverd. In 2012 is het gemaal vervangen door een nieuwe installatie, in verband met de verbreding van de N444.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Voorhout, sectie B 1672.
Gebruiksperiode:
1958-2012
Bouwjaar:
1957
Sloopjaar:
2012
Trefwoorden: