Uw zoekacties: Waterstaatswerken

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
9  records
sorteren op:
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Noordzijderpolder (Sint Bavo)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1936 werd er besloten om een gemaal te stichten achter de Sint Bavo te Noordwijkerhout. Het gemaal werd vermoedelijk in 2006 vervangen door het inlaatgemaal Noordzijderpolder-Noord (255-036-00021).
Gebruiksperiode:
1936-2006?
Bouwjaar:
1936
Sloopjaar:
2006
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
453-036-00035 Onderbemalingsinstallatie Pennings
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1954 werd er een gemaaltje gesticht, naar aanleiding van ontgrondingswerkzaamheden door de Van Herwaarden's kalkzandsteenfabriek, waardoor een grondwaterstandverlaging was opgetreden. Het polderbestuur probeerde in 1974 dit gemaal al over te nemen van de eigenaar van de grond, de heer Pennings. Deze verleende echter geen recht van overpad en recht van opstal. In 1979 werd de polder opgenomen in de polderafdeling Middengeest en werd er opnieuw geprobeerd om het gemaal over te nemen. De rechtsopvolgers van de heer Pennings, fa. Gebr. Pennings, kenden ook bezwaren. Zij verzochten de polderafdeling om het gemaal over te nemen en te verplaatsen. In 1990 was het de bedoeling dat het gemaal werd overgedragen aan het waterschap, die voorstelden om het te verwijderen. Of dit daadwerkelijk is gebeurd is niet duidelijk.
Gebruiksperiode:
1954-heden
Bouwjaar:
1954
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Noordzijderpolder (Eerste Oude Schulpweg)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
Wanneer het gemaal precies gesticht is, is niet duidelijk. Wel weten we dat tussen 1952 en 1953 het gemaal is gerenoveerd. Het bestond uit twee verticale schroefpompen (opvoerhoogte van 0,70 meter), die werden aangedreven door twee elektromotoren met vermogens van 2,8 en 3,2 kW. In 1961 wordt het gemaal vervangen door een nieuw gemaal op dezelfde locatie.
Gebruiksperiode:
?-1961
Sloopjaar:
1961
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Inlaatgemaal Noordzijderpolder (Boekhorst)