Uw zoekacties: Waterstaatswerken

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
8 records
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Waterstaatswerk
029-036-00023 Onderbemaling Alkemade
Alternatieve namen:
Gemaal Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1996 werd er ten behoeve van de onderbemaling van een gedeelte van de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder een gemaal in geplaatst door Hertog Polderbemalingen b.v. De volautomatische bemalingsinstallatie bestaat uit een gesloten centrifugaalpomp, met een capaciteit van 1,5 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 1,3 meter, aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 1,5 kW. Dit gemaal werd gesticht ter bevordering van de ecologische omstandigheden in de polder (met name de verdroging en de eutrofiëring). Tegenwoordig is het gemaal niet meer in gebruik.
Gebruiksperiode:
1996-?
Bouwjaar:
1996
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Oostdorper- en Huis-ter-Weerpolder
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
Tijdens de jaren 1950 voerde het polderbestuur van de Oostdorper- en Huis-ter-Weerpolder onderhandelingen met de N.V. Bank voor Onroerende Zaken te Amsterdam, over de overname van een gemaal gelegen aan de Prinsenweg. Op 10 augustus 1955 wordt besloten om het gemaal en het perceel waar dit op staat over te nemen voor een symbolisch bedrag van 1 gulden. In 1961 bleek het gemaal in slechte staat te verkeren, waardoor het polderbestuur zich genoodzaakt zag om de grond en het gemaal te verkopen (in plaats van het over te dragen aan de gemeente Wassenaar). De grond werd in 1963 verkocht aan de Bouw- en Handelsfirma Van der Zalm & Meijer uit Den Haag. Ter vervanging van het gemaal werd in samenwerking met de gemeente Wassenaar een duiker, pomp-put en pompinstallatie nabij de Zijlwatering aangelegd.
Waarschijnlijk is de Oostdorper- en Huis-ter-Weerpolder sindsdien door een Amerikaanse windmotor bemalen. Dit blijkt uit een dossier van de polderafdeling Zuidgeest, waarin wordt opgemerkt dat in 1979 de krooshekken van een gemaal zijn vernieuwd. Ook uit stukken van het archief van de Veen- en Geestlanden blijkt dat er een wind-watermolen aanwezig was in de polder.
In 1991 werden de Oostdorperpolder en de Ruijgelaansepolder waterstaatkundig aan elkaar gekoppeld. Sindsdien worden de polders bemalen door een gemaal gelegen aan de Hogenboomseweg (232-036-00022). De Huis-ter-Weerpolder wordt sinds 1989 bemalen door het gemaal van de Ommedijksepolder (099-036-00021).
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Wassenaar, sectie F 7641.
Gebruiksperiode:
1955-1963
Bouwjaar:
?
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
099-036-00021 Gemaal Ommedijk (1989-heden)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In de jaren 1980 werd er in de omgeving van het oude gemaal van de Ommedijkse polder zand gewonnen. Dit leidde ertoe dat meermaals de voedingskabel van het gemaal werd doorgesneden. Men zag er geen heil in om de kabel keer op keer te repareren en het verleggen van de kabel bleek ook niet mogelijk. Daarom werd er besloten om het gemaal te vernieuwen. De directie van Van Herwaarden's Kalkzandsteenfabrieken N.V. uit Hillegom bleek daarbij bereid om een groot deel van het nieuwe gemaal te willen financieren. Het nieuwe gemaal kwam in 1989 in gebruik en het oude gemaal is waarschijnlijk spoedig daarna buiten bedrijf gesteld.
Het gemaal werd bij Maaldrift 6, langs de Korte Watering geplaatst. Volgens een offerte van Spaans Babcock bv bestond de bemalingsinstallatie uit een automatische vijzel, met een maximale capaciteit van 17 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 1,05 meter, aangedreven door een elektromotor van het fabricaat ABB, met een vermogen van 7,5 kW.
Het gemaal was ook verantwoordelijk voor de bemaling van de Huis-ter-Weerpolder.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Wassenaar, sectie B 744-746.
Gebruiksperiode:
1989-heden
Bouwjaar:
1989
Trefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
029-036-00022 Gemaal Norah
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 2001 werd er begonnen met een gemaal ten behoeve van de bemaling van een gedeelte van de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder. Het was gesticht ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 14 (Noordelijke randweg Haagse Regio of Norah) en staat langs de brede wegsloot nabij de Zijdeweg te Wassenaar. De bemalingsinstallatie bestaat uit een vijzel, met een capaciteit van 1,5 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 1,15 meter, aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 1,5 kW.
Gebruiksperiode:
2002-heden
Bouwjaar:
2001
Trefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart