Uw zoekacties: Doesmolen

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
021-092-00001 Doesmolen
Alternatieve namen:
Bovenste Doesmolen
Type:
Poldermolen
Beschrijving:
Bij de vereniging van de Dammis Floriszpolder en de Claes Rijnenburgenpolder in 1627 was bepaald dat de nieuw gevormde polder bemalen zou worden door een molen, die zou uitwateren op de Does. In 1636 had deze molen de naam Doesmolen gekregen. Hoewel het polderarchief een in 1824 opgemaakt concept-bestek voor afbraak en wederopbouw van de molen bevat, blijkt uit de rekening over dat jaar en de daaropvolgende jaren niet dat dit werk uitgevoerd is. Tussen 1808 en 1830 werden er omvangrijke reparaties aan de molen verricht. In 1953 werd de bemalingstaak overgenomen door een dieselgemaal. De buiten gebruik gestelde molen werd in 1963 verkocht aan de Rijnlandse Molenstichting. Het werd in 1965 gerestaureerd en maalvaardig opgeleverd. Door verschillende peilverlagingen kwam het scheprad van de molen nagenoeg droog te staan. In 2009 werd er daarom een wipmolen, de Kalkmolen, ten zuiden van de Doesmolen geplaatst, waardoor er een tweegang ontstond. In 2010 is de Doesmolen grondig gerestaureerd.
Bijzonderheden:
Type: Wipmolen.
Opvoerwerktuig: Houten scheprad.
Opvoerhoogte: 1,50 meter.
Staat: Maalvaardig, op vrijwillige basis.
Kadastrale sectie: Woubrugge, sectie A 1421.
Eigendom: In 1963 overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting.
Gebruiksperiode:
circa 1636 tot heden
Bouwjaar:
circa 1636
Monumentale status:
Rijksmonument
Monumentenregister:
39538
Trefwoorden: