Uw zoekacties: Gemaal De Aanvoerder

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
000-036-00050 Gemaal De Aanvoerder
Type:
Inlaatgemaal
Beschrijving:
Dit aanvoergemaal is in buitengewoon beheer bij Rijnland. Bediening en verzekering bij HDSR (Stichtse Rijnlanden). Er zijn twee vijzels voor de wateraanvoer (KWA) vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal. De Aanvoerder is onderdeel van de KWA: de Klimaatbestendige Water Aanvoer. Dit was nodig om de dreiging van verzilting van West-Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Via het gemaal wordt 7000 liter zoetwater per seconde naar de Leidse Rijn gepompt. Dit is nodig omdat door de droogte steeds makkelijker zout zeewater het land binnenkomt. Oorspronkelijk werd gedacht dat de KWA eens in de tien jaar nodig zou zijn om voldoende zoetwater te kunnen inlaten in het gebied van Rijnland. Maar inmiddels is gemaal De Aanvoerder al vier keer sinds 2003 aangezet (2003, 2011, 2018 en 2022). De partijen die samen de KWA realiseren zijn de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard in samenwerking met Rijkswaterstaat.
Gebruiksperiode:
1990-heden
Bouwjaar:
1989