Uw zoekacties: Gemaal Riethoornse polder

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Riethoornse polder
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
Na de vereniging van de polder Rietveld en de Hoornse polder ontstond in 1961 de Riethoornse polder. Op aandringen van het hoogheemraadschap van Rijnland werd er kort daarna begonnen aan de bouw van een dieselgemaal dat op 22 maart 1966 officieel in gebruik werd genomen. Vanaf 1988 ontstonden er plannen om een nieuw gemaal te stichten aan de Otweg te Boskoop. Uiteindelijk werd er besloten om een overeenkomst met de polder Laag Boskoop te sluiten betreffende de gezamenlijke bemaling van de polders door het gemaal Laag Boskoop. Wanneer het gemaal van de Riethoornse polder is gesloopt, is niet met zekerheid te zeggen. In 1990 is op (ongeveer) dezelfde locatie een gemaal gesticht ten behoeve van de bemaling van de polder Alpherhoorn.
Bijzonderheden:
Staat: Gesloopt.
Gebruiksperiode:
1966
Trefwoorden: