Uw zoekacties: Amerikaanse windmotor Noordeind- en Geerpolder

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
Amerikaanse windmotor Noordeind- en Geerpolder
Alternatieve namen:
De Afdamming
Type:
Poldermolen
Beschrijving:
In 1892 sloten eigenaars van enkele weilanden in het oostelijk gedeelte van de afdeling Geer een overeenkomst om een lager peil te bemalen en zo een hoge waterstand te voorkomen. De eigenaars van laaggelegen land in het noordoostelijk gedeelte van de afdeling Noordeind sloten zich hierbij aan. De landerijen werden afgedamd, met elkaar verbonden door een duiker door de Geerweg en bemalen door een schepradmolen. Deze onderbemaling kreeg de naam de Afdamming. In 1930 werd de molen vervangen door een Amerikaanse windmotor. Deze bleef actief tot 1958, toen men overging op de elektrische bemaling van de Afdamming.
Gebruiksperiode:
1930-1958
Bouwjaar:
1930
Trefwoorden: