Uw zoekacties: Boezemgemaal Katwijk

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
448-036-00021 Boezemgemaal Katwijk
Alternatieve namen:
Gemaal Koning Willem Alexander
Type:
Boezemgemaal
Beschrijving:
Het Koning Willem-Alexander gemaal in Katwijk heeft de grootste capaciteit van de vier boezemgemalen van het hoogheemraadschap van Rijnland (94 m3/sec., bij hoge zeewaterstanden kan nog eens 75 m3/sec. extra worden afgevoerd). Dit gemaal bemaalt via het Katwijks kanaal de boezem van Rijnland en loost in eerste instantie op een tussenkanaal (de Uitwatering), dat via spuisluizen in de waterkering in verbinding staat met de Noordzee. Het uit 1954 daterende boezemgemaal, dat in 2013 zijn nieuwe naam kreeg: “Koning Willem-Alexander gemaal”, werd ingrijpend verbouwd en uitgebreid met een vierde pomp en vispassage. Tijdens de verbouwing werden de bestaande drie schroefcentrifugaalpompen, om reden van bedrijfscontinuïteit en veiligheid, stuk voor stuk vervangen, terwijl er naast het bestaande gemaal een nieuwe pompgebouw werd geplaatst. Hierin kwam een nieuwe elektrische pomp te staan.
Gebruiksperiode:
1954 - heden
Bouwjaar:
1951
Monumentale status:
Rijksmonument
Monumentenregister:
530957
Trefwoorden:
Geografische namen:
Zie ook: