Uw zoekacties: Ir. De Kock van Leeuwensluis

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
413-054-00001 Ir. De Kock van Leeuwensluis
Type:
Sluis
Beschrijving:
De Kock van Leeuwensluis ligt in de Nieuwe Vaart ter hoogte van het Nieuwe Park en eigenlijk parallel aan het bleekveld van de voormalige wasserij De Drie Nootebomen. De sluis betreft een zogenaamde keersluis, doch is wel voorzien van twee schutkolken en is in de oorlogsjaren 1941-1942 onder toezicht van Provinciale Waterstaat en voor rekening van het Hoogheemraadschap Rijnland met subsidiegelden aangelegd. De aanleg van zowel dit water als van de sluis diende niet alleen ter verbetering van de waterhuishouding in de binnenstad, doch ook om het Goudse deel van Rijnlands boezen af te sluiten. De grachten stonden immers opnieuw in open verbinding met Rijnlands boezem en ondanks de vele waterstaatswerken vormde de lage ligging van Gouda ten aanzien van de afwatering een probleem. Doel van de aanleg van de sluis was dat bij een eventuele doorbraak van de kaden langs de Gouwe de grachten in de binnenstad niet droog zouden vallen. Uiteraard dienden dan wel de sluisdeuren gesloten te zijn! Tevens verving deze nieuwe sluis de Rabatsluis, een keersluis in de Kromme Gouwe ter hoogte van de Wachtelstraat op ongeveer de plaats waar nu de Rabatbrug is gesitueerd. Met de realisatie van De Nieuwe Vaart had de Rabatsluis zijn functie van keersluis verloren. Immers er was opnieuw een open verbinding met Rijnlands boezen ontstaan. Na 1 augustus 2022 wordt de sluis bediend door de gemeente Gouda
Bouwjaar:
1941