Uw zoekacties: De waterkering IJmuiden-Gemaal Halfweg (Spaarndammerdijk)

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
De waterkering IJmuiden-Gemaal Halfweg (Spaarndammerdijk)
Alternatieve namen:
Spaarndammerdijk
Type:
Waterkering
Beschrijving:
Deze primaire waterkering (veelal aangeduid als de ‘Spaarndammerdijk’) bestaat uit
een stelsel aaneengesloten waterkeringen en kunstwerken, samen 23 km
lang, te weten: de Hoogwaterkering door IJmuiden (deels verholen); De waterkering van IJmuiden, via het Noordzeekanaal naar Santpoort; de Slaperdijk van Santpoort tot Spaarndam; de Spaarndammerdijk van Spaarndam tot het boezemgemaal Halfweg.
Bouwjaar:
13e eeuw