Uw zoekacties: Boezemstoomgemaal Halfweg

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
462-036-00123 Boezemstoomgemaal Halfweg
Beschrijving:
Het boezemstoomgemaal was uitgevoerd als schepradgemaal. Stoomgemaal Halfweg sloeg het via de ringvaart aangevoerde water uit op een voorboezem, van waaruit het via een (vanaf 1884[2] twee) van de drie oude sluizen in de Spaarndammerdijk ter plekke oorspronkelijk afvloeide in het open IJ. Na de drooglegging van de IJpolders in 1872 vloeide het via Zijkanaal F af in het tegelijk met die drooglegging gegraven Noordzeekanaal. De stoominstallatie werd in 1923 vervangen door de thans nog aanwezige installatie. Twee Stork waterpijpketels en één Stork horizontale gelijkstroomstoommachine type SSK met een vermogen van 500 pk. Ze zijn tot 1977 in bedrijf geweest. In 1985 heeft het hoogheemraadschap voor een symbolisch bedrag het gemaal afgestaan aan de Stichting Vrienden van het Stoomgemaal Halfweg. In 1987 was de opening van het dan museumstoomgemaal. In 1991 en 1992 volgden daarna de restauratie van gebouw en machines
Bijzonderheden:
In bedrijf als museumstoomgemaal
Gebruiksperiode:
1852 - 1977
Bouwjaar:
1852
Trefwoorden:
Geografische namen:
Zie ook: