Uw zoekacties: Stoomgemaal polder Nieuwkoop

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
Stoomgemaal polder Nieuwkoop
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
Lange tijd was er geen meerderheid te vinden onder de ingelanden van polder Nieuwkoop voor (gedeeltelijke) stoombemaling. In 1865 werd er een voorstel ingediend om een aantal molens te vervangen voor een stoomgemaal, maar hier werd geen consensus over bereikt vanwege de te hoge kosten. Pas in 1871 was een meerderheid van de ingelanden vóór stoombemaling en werd met toestemming van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland begonnen aan de bouw van het gemaal. In 1873 was het gereed: het gemaal bestond uit een beneden- en een bovengemaal en was bedoeld als hulpgemaal, dat pas werd ingezet als de bemaling met molens tekort schoot. Wanneer het gemaal precies is gesloopt is onduidelijk.
Gebruiksperiode:
1873-?
Bouwjaar:
1873