Uw zoekacties: De Goejanverwelledijk

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
De Goejanverwelledijk
Alternatieve namen:
Onderdelen van de Goejanverwelledijk: IJsseldijk; Schielands hoge zeedijk, Dijk langs de Hollandse IJssel; Noordelijke waterkering langs de Hollandsche IJssel
Type:
Waterkering
Beschrijving:
Primaire waterkering. De dijk langs de Hollandse IJssel, is pas door de gebiedsuitbreiding van 1857 een Rijnlandse waterkering geworden. Langs de Hollandse IJssel heeft Rijnland ongeveer 9,5 kilometer dijk in beheer, vaak aangeduid als de Goejanverwelledijk. Deze dijk is een primaire waterkering die behoort tot dijkringgebied 14. Globaal kan de primaire waterkering in beheer bij Rijnland in een westelijk en een oostelijk deel worden opgesplitst. Het westelijk deel waar getijdewerking is en het oostelijk deel (vanaf de Waaiersluis) wat gekanaliseerd is. Bij hoogwater in de Hollandse IJssel zal deze dijk het achterliggende land (ook wel Centraal Holland genoemd) moeten beschermen.