Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Dammenx
beacon
183  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0578 Model van het sluis werck inden nieuwen Y dam, circa 1690
Beschrijving:
Model van het sluis werck inden nieuwen Y dam
Datering:
circa 1690
Bijzonderheden:
Bevat weergave van ontworpen dam met sluizen in het IJ bij Durgerdam.
Vorm:
1 tekening
Techniek:
Handschrift
Formaat:
16 x 18 cm
Oud nummer:
Y 2
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0535 [Schetskaartje van de situatie van een sloot langs de Achterweg onder Voorschoten], 1841
Beschrijving:
[Schetskaartje van de situatie van een sloot langs de Achterweg onder Voorschoten]
Datering:
1841
Vervaardiger:
Key, D.
Bijzonderheden:
Zuidoosten boven. - Bevat weergave van de grensscheiding tussen de percelen van de Heer Pauw en de Oranjepolder. Omliggende watergangen, wegen, huizen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Behoort bij een rapport van D. Key, bode van Rijnland, d.d. 29 november 1842.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
13,5 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0631 Project Tekening tot afdamming, droogmaking en reparatie der West Sluis liggende in den Spaarndam..., 1812
Beschrijving:
Project Tekening tot afdamming, droogmaking en reparatie der West Sluis liggende in den Spaarndamschen Dijk te Halfwegen, Haarlem en Amsterdam
Datering:
1812
Vervaardiger:
Ek, J. van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 6 roeden = 120 mm. - Bevat weergave van de afdamming en droogmaking van de Westsluis, aan de hand van een binnen-kistdam aan de kant van het Haarlemmermeer en een buitendam in het IJ. Op de profieltekening van de Westsluis en de buitendam zijn de hoogte van het Amsterdams Peil en het gemiddelde zomerpeil weergegeven. - Bevat notitie betreffende de dieptepeilingen, die gereduceerd zijn op het Amsterdams Peil en gemeten in voeten. - De tekening is een kopie.
Vorm:
1 plattegrond en 1 profieltekening op 1 blad
Schaal:
circa 1:190
Techniek:
Handschrift
Formaat:
46 x 55 cm
Oud nummer:
G 9
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0683 Kaart Figuratief van een gedeelte van Spaarendam waar op de Groote, Woerder en Kolk sluijs, diene..., 1775
Beschrijving:
Kaart Figuratief van een gedeelte van Spaarendam waar op de Groote, Woerder en Kolk sluijs, dienende tot aanduijding van eenige vakken paal werken, die tot berging van de scheepen, en tot den in en uitvaart van de Groote sluijs bij vernieuwing van de Kolk sluijs, zoo int IJe als Spaaren nodig zoude weezen
Datering:
1775
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 30 roeden = 155 mm. - Zuidwesten boven. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat weergave van de sluizen en de omgeving van Spaarndam. Op de kaart zijn met groene stroken het concept voor de afdamming van de Kolksluis en met rode lijnen de te plaatsen paalwerken rondom de Grote Sluis ingetekend. Bevat dieptepeilingen van het Spaarne en het IJ. - Bijlage bij: rapport van 21 april 1775 van de toezieners Christiaan Brunings, Jan Engelman en de landmeter Melchior Bolstra en met aanvullingen van meester timmerman Joost Timmers over te maken voorzieningen voor drooglegging van de buiten en binnen Kolksluis ten behoeve van herstel van de sluis met een begroting. - Zie ook OAR inventarisnummer 7297. - Verso: beknopte titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:750
Techniek:
Handschrift
Formaat:
53 x 74 cm
Oud nummer:
E 5
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: