Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
38 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5081 Lugdunum Batavorum anno 1670 : [Nieuw Gefundeerde kerk], circa 1807
Beschrijving:
Lugdunum Batavorum anno 1670 : [Nieuw Gefundeerde kerk]
Datering:
circa 1807
Vervaardiger:
Hagen, Christiaan
Bijzonderheden:
Bevat weergave van de Nieuw Gefundeerde kerk. Onderdeel van de rechter rij met kenmerkende, Leidse gebouwen. - De naam van de architect, W. van Helm, is bijgeschreven.- Samengestelde kaart staat ook bekend als "de Grote Hagen". In 1675 verscheen hiervan een kleinere versie, genaamd "de Kleine Hagen".
Vorm:
1 aanzichttekening
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
38 x 50 cm
Oud nummer:
Atlas 38
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1705 Harlemum : [Stadsplattegrond van Haarlem], 1688
Beschrijving:
Harlemum : [Stadsplattegrond van Haarlem]
Datering:
1688
Vervaardiger:
Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 80 roeden = 184 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van de stad Haarlem in vogelvlucht, met aanduiding van straten, watergangen en kunstwerken. De randen van de kaart zijn versierd met enkele tekeningen. Langs de zijkanten zijn verschillende gezichten op vooraanstaande gebouwen aangebracht, evenals twee tekeningen van belangrijke historische gebeurtenissen voor Haarlem. Rechts de inname van Damietta in Egypte tijdens de Vijfde Kruistocht (abusievelijk de Derde Kruistocht) en links de Spaanse belegering van de stad in 1572 en 1573. Langs de onderste rand is een aanzichttekening van de stad met allegorische voorstellingen aangebracht. Aan de bovenkant zijn de wapenschilden van pensionaris Michiel ten Hoven, secretaris Johan Steyn en van de burgemeesters Antoni Coning, Mahu le Febure, Willem Fabricius en Salomon van Echten afgebeeld. In het midden is het rijk versierde wapenschild van de stad weergegeven. - Bevat legenda met duiding van gebouwen, straatnamen en plaatsen. - Opgedragen aan de burgemeesters en regeerders van de stad Haarlem.
Vorm:
Meerdere tekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:1.600
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
177 x 195 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1708 Lugdunum Batavorum Anno 1670, 1670
Beschrijving:
Lugdunum Batavorum Anno 1670
Datering:
1670
Vervaardiger:
Douw de Jonge, Johannes; Hagen, Christiaan
Graveur/etser/lithograaf:
Christiaan Hagen
Bijzonderheden:
Schaalstok van 50 roeden = 125 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van de stad Leiden in vogelvlucht, met aanduiding van straten, watergangen en kunstwerken. De randen van de kaart zijn versierd met enkele tekeningen. Langs de zijkanten zijn verschillende gezichten op vooraanstaande gebouwen aangebracht. Bij de tekeningen van de Marekerk en de Lakenhal is de architect, Arent van 's-Gravensande, bijgeschreven. Langs de onderste rand is een aanzichttekening van de stad met allegorische voorstelling aangebracht. Aan de bovenkant zijn de wapenschilden van de burgemeesters Herman van der Meer, Johan Meerman, Rippert van Groenendyck en Herman Schuil afgebeeld. In het midden is het rijk versierde wapenschild van de stad weergegeven. - Bevat legenda met duiding van gebouwen, straatnamen en plaatsen. - Bevat register met betrekking tot de schout, burgemeesters, schepenen, vroedschappen en raadsleden van de stad. - De kaart is gemaakt door Johannes Douw de Jonge, de aanzichttekeningen en de wapenschilden door Christiaan Hagen.
Vorm:
Meerdere tekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:1.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
169 x 188 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5074 Lugdunum Batavorum anno 1670 : [Kaartblad no. 4], circa 1807
Beschrijving:
Lugdunum Batavorum anno 1670 : [Kaartblad no. 4]
Datering:
circa 1807
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Graveur/etser/lithograaf:
Christiaan Hagen
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van A-5072. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van de stad Leiden. Op deze kaart zijn circa 1807 enige aanvullingen gemaakt, naar aanleiding van de Leidse buskruitramp. Met rode kleur zijn de huizen aangeduid die zijn ingestort, met gele kleur de huizen die na de ramp zijn afgebroken. - Bevat opschrift met betrekking tot het kleurgebruik en het aantal ingestorte of afgebroken huizen per blok (aangeduid met letters). - De plattegrond van de stad bestaat uit vier bladen: A-5071 t/m A-5074. - Samengestelde kaart staat ook bekend als "de Grote Hagen". In 1675 verscheen hiervan een kleinere versie, genaamd "de Kleine Hagen".
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:1.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
54 x 75 cm
Oud nummer:
Atlas 38
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: